Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

  Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.   I Termin…
Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, w związku z naborami wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w  Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność na realizację celów:…
W dniu 17 czerwca 2017 w miejscowości Zwierzyn (Gmina Zwierzyn) odbyły się po raz kolejny „Smaki Pojezierza – VI Regionalny Dzień Rybaka”. Pierwsza edycja imprezy odbyła się w Gminie Drezdenko, druga edycja w Gminie Strzelce Kraj., trzecia edycja w Gminie Skwierzyna, czwarta w Gminie Dobiegniew,  piąta w  Gminie…
Szanowni Państwo, informujemy, iż dnia 21 czerwca 2017 r. o godzinie 15:00 w biurze RLGD przy ul. Mickiewicza 7 w Dobiegniewie, odbędzie się posiedzenie Zarządu. Poniżej zamieszczamy porządek obrad.   Porządek obrad
Szanowni Państwo, W dniu 5 czerwca 2017 r. w  „Ośrodku AZYL" w Mironicach odbyło się Walne Zebranie Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” o charakterze sprawozdawczo-wyborczym. W trakcie zebrania zostały przedstawione sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady za 2016 rok, sprawozdanie finansowe za 2016 rok, plan pracy…
Szanowni Państwo,             W związku z umieszczeniem w dniu 08.05.2017 roku na stronie internetowej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Pojezierze Dobiegniewskie" informacji o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej organizacji „Smaków Pojezierza - VI Regionalny Dzień Rybaka”, informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 07.06.2017 roku,…
Szanowni Państwo, w zawiązku z organizacją Walnego Zebrania Członków RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" informujemy, że w dniu 05.06.2017r. Biuro Stowarzyszenia będzie czynne do godziny 11:00. Za utrudnienia przepraszamy.
  Szanowni Państwo,Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakładce RYBOŁÓWSTWO/ POMOC UNII EUROPEJSKIEJ DLA RYBACTWA NA LATA 2014-2020: https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/447-piorytet-4 oraz na stronie RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" w zakładce STERFA WNIOSKODAWCY: http://pojezierzedobiegniewskie.org/baza-wiedzy/strefa-wnioskodawcy, zamieszczone zostały zaktualizowane formularze wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją, wniosku…
Szanowni Państwo, W odpowiedzi na apel rybaków z prośbą o poparcie, wystosowany do Pani Premier Beaty Szydło, Pana Marszałka Marka Kuchcińskiego oraz Pana Posła Jarosława Kaczyńskiego przez Rybacką Lokalna Grupę Działania "Pojezierze Dobiegniewskie", Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawiło stosowne wyjaśnienia:   Odpowiedź Ministerstwa…
Szanowni Państwo, Nowy numer telefonu do Biura RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie": 95 762 99 27.  
Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.