Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Szanowni Państwo,   uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Pana Marka Gróbarczyka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ze względu na trwający stan epidemii wywołany rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, zawieszone zostało stosowanie sankcji ze względu na naruszenia wynikające z Zasad konkurencyjnego wyboru w ramach…
Szanowni Państwo,   w załączeniu znajduje się  elektrona wersja skierowanego do Państwa pisma informującego o uruchomieniu wideoinfolinii dla osób niesłyszących oraz tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.    
W dniu 23 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana Umowa o dofinansowanie na operację pt. „Smaki Pojezierza-IX Regionalny Dzień Rybaka” realizowanej w ramach działania 4.2 Realizacja lokalnych Strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, w ramach Priorytetu 4 „…
Szanowni Państwo, W załączeniu udostępniamy: pismo Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczące tzw. tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie akwakultury, rybołówstwa, morskiego i przetwórstwa; informację Komisji Europejskiej w sprawie nowego zestawu środków mających pomóc sektorowirolno-spożywczemu.
Szanowni Państwo, Informujemy, iż w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz zdalnym systemem pracy biura w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w  Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania:…
Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, w związku z naborem wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w  Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność zaprasza na bezpłatne…
Szanowni Państwo, w związku z nadal trwającym  zagrożeniem epidemiologicznym oraz aktualną sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) w Polsce zdalny tryb pracy  biura został przedłużony od 28 marca br. do odwołania.   Nasze działania mają na celu ochronę Państwa i naszego zdrowia. W związku z…
Szanowni Państwo, W związku z pismem/zaleceniami Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17.03.2020 r. w sprawie wydłużenia terminów naborów w związku z sytuacją wywołaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa, informujemy, iż nabór Nr 1/2020 wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia…
Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 25 marca 2020 r. (środa) o godzinie 15.00 w biurze RLGD przy ul.Mickiewicza 7 w Dobiegniewie odbędzie się posiedzenie Zarządu. W załączeniu proponowany porządek.
Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.