Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Wyniki oceny operacji własnej RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" Wyróżniony

W dniu 14 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady, na którym dokonano oceny wniosku na operację własną RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” pt. Poznaj nasze pojezierze – publikacja przyrodniczo – historyczna wraz z klipem, promujące dziedzictwo kulturowe oraz przyrodnicze na obszarach rybackich i akwakultury.

W trakcie oceny uznano operację za zgodną z LSR, po ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 30 punktów na 50 możliwych i 15 punktów minimum. Operację wybrano do dofinansowania. Kwota wsparcia  na realizację operacji: 45 151  zł co stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych operacji.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.