Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

 • Nabór wniosków o dofinansowanie
  Nabór wniosków o dofinansowanie

  Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej"

  dowiedz się więcej

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Szkolenie dla wnioskodawców Wyróżniony

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, w związku z naborem wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w  Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność na realizację celów:

1. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury;

2. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury;

3. Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na  rzecz łagodzenia zmiany klimatu;

4. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;

5. Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską;

ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW!

Zakres tematyczny szkoleń będzie obejmował:

 • Warunki udzielenia wsparcia,
 • Kryteria wyboru operacji,
 • Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie,
 • Instrukcję wypełniania uproszczonego biznesplanu

Termin i miejsce szkolenia:

16 lipca 2019 r. (wtorek) godzina 10.00 – 13.00, siedziba RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”
ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.