Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Kampania promocyjna dotycząca realizacji LSR - Zwierzyn

Szanowni Państwo,

W dniu 31 sierpnia br. mieliśmy okazję gościć ze stoiskiem promocyjnym w Zwierzynie podczas Dożynek Gminnych. Jak zawsze promocja nasza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Odwiedzali nas mieszkańcy, lokalni przedsiębiorcy z branży rybackiej oraz poza rybackiej, przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów oraz organizacji pozarządowych. Stoisko nasze miało zaszczy gościć Pana Wojewodę Lubuskiego Władysława Dajczaka, Prezes lubuskich struktur Polskiego Stronnictwa Lubuskiego Paną Jolantę Fedak, Zastępcę Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Pana Stanisława Domasz-Domaszewicza.

Odwiedzających częstowaliśmy przysmakami z lokalnych ryb oraz klasyczną pajdą chleba ze smalcem, serwowaliśmy tradycyjne pierogi w kilku odsłonach, wędzone ryby, lokalne wypieki. W ramach promocji rozpowszechniano gadżety promocyjne. Dzieci młodsze uczestniczyły w zabawie w łowienie rybek oraz kolorowanki.

Podczas imprezy zainteresowani potencjalni beneficjenci informowani byli o możliwości skorzystania ze środków finansowych  na tworzenie lub rozwój działalności gospodarczej w ramach realizacji operacji współfinansowanych z  Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 oraz o już zrealizowanych projektach na terenie działania RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" w ramach założeń Lokalnej Strategii Rozwoju..

Zadanie współfinansowane zostało przez Unię Europejską w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania Koszty bieżące i aktywizacja.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.