Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Listy rankingowe wniosków o dofinansowanie - Nabór 1/2019 Wyróżniony

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem oceny Wniosków o Dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w I Naborze 2019 zamieszczamy listy rankingowe w ramach celów: 

1. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi
i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury:

- limit dostępnych środków: 867 550,00 zł.

2. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:

- limit dostępnych środków: 428 355,00 zł.

3. Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na  rzecz łagodzenia zmiany klimatu:

- limit dostępnych środków: 160 941,00 zł.

4. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich
i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury
oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:

- limit dostępnych środków: 892 290,00 zł.

5. Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

- limit dostępnych środków: 20 258,00 zł. 

Jednocześnie informujemy, że wszystkie oceniane operacje według lokalnych kryteriów LSR
są zgodne z LSR.

Ranking Cel 1

Ranking Cel 2

Ranking Cel 3

Ranking Cel 4

Ranking Cel 5

 

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.