Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Wyjazd studyjno-szkoleniowy do Suwałk i na Litwę

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniach 8-12.09.2019 r. przedstawiciele sektora rybackiego, okołorybackiego oraz samorządowcy wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” i Vilkauda Region Fishery Local Action Group  (Litwa).

Podczas wyjazdu osiągnięto zakładany cel polegający na  nawiązaniu współpracy regionalnej oraz transnarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej zwiększeniu zaangażowania i kompetencji mieszkańców obszarów rybackich, przeprowadzono szkolenia branżowe w zakresie dywersyfikacji  branży rybackiej oraz wzrostu inwestycji w branże około rybackie (łącznie 12 godziny szkoleniowych w ramach, w których udział brało 30 osobów).

Podczas wizyty studyjnej przekazano zagadnienia związane z obszarami tematycznymi:

- rozwiązania dotyczące synergii działalności rybackiej z ochroną środowiska w kontekście zwiększenia dochodów rybaków,

- komercyjna oferta turystyczna zbudowana na bazie walorów przyrodniczych regionu i przystosowania do celów turystycznych gospodarstwa rybackiego – w szczególności gastronomia oparta na rybach produkowanych w stawach karpiowych oraz w jeziorach, w zakresie potraw z ryb,

- hodowli ryb z regionu oraz gospodarki jeziorowej, wylęgarnictwa i podchowu gatunków ryb drapieżnych,

- warsztaty z przedstawicielami stowarzyszeń producentów ryb, LGD i FLAG.

Wyjazd studyjno - szkoleniowy zorganizowany został w ramach drugiego etapu realizacji   operacji współpracy pt. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej oraz międzynarodowej poprzez organizację imprezy promocyjnej oraz organizację wyjazdu studyjnego mających na celu w szczególności różnicowanie działalności, wykorzystanie atutów środowiska oraz popularyzację spożycia ryb słodkowodnych”  współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i  Rybackiego w ramach Priorytetu 4 „ Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Działanie dofinansowane zostało w wysokości 66 148,00 zł, w tym ze środków  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach  Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 w kwocie 56 225,80 zł.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.