Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Wyjazd studyjny Węgry

W dniach 9-14 marca br. przedstawiciele sektora rybackiego uczestniczyli w wyjeździe studyjnym w ramach operacji pt. Wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między podmiotami wykonującymi rybołówstwo śródlądowe, na szczeblu unijnymi krajowym – finansowanej ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 (etap I – wyjazd studyjny do Republiki Węgierskiej).

Operacja realizowana w ramach  działania 1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020”.

W trakcie wizyty odbyło się szkolenie w wymiarze 12 godzin w ramach zakresów  tematycznych:

  • Rybackie gospodarowanie na wodach otwartych na Węgrzech,
  • Produkcja materiału zarybieniowego na Węgrzech,
  • Nowoczesne metody rozrodu ryb do celów produkcji materiału zarybieniowego,
  • Praktyczne aspekty produkcji materiału zarybieniowego na Węgrzech,
  • Praktyczne aspekty prowadzenia gospodarki jeziorowej na przykładzie jeziora Balaton,
  • Dywersyfikacja działalności w rybactwie na przykładzie Węgier,
  • Problem zwierząt chronionych i ich wpływ na gospodarkę rybacką na Węgrzech
    – porównanie przykładów z Polski i Węgier

Operacja finansowana ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 w wysokości 233 327,31 zł, w tym zrealizowany etap I – 98 083,83 z.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.