Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Podpisanie umowy o dofinansowanie - operacja własna

W dniu 23 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana Umowa o dofinansowanie na operację pt. „Smaki Pojezierza-IX Regionalny Dzień Rybaka” realizowanej w ramach działania 4.2 Realizacja lokalnych Strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, w ramach Priorytetu 4 „ Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: Zorganizowanie imprezy na terenie gminy wchodzącej w skład RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” mającej na celu integrację środowisk rybackich z lokalną społecznością oraz wymianę doświadczeń między nimi.

Wskaźnikami realizacji zakładanego celu są:

  • Liczba osób uczestniczących w imprezach – 400,
  • Liczba zorganizowanych imprez – 1
  • Liczba przeprowadzonych konkursów, zawodów i spotkań – 2,
  • Liczba osób biorących udział w szkoleniach, zawodach, konkursach – 34.

W ramach realizacji  operacji  planowana jest  impreza promocyjna  pt. „Smaki Pojezierza-IX Regionalny Dzień Rybaka”  dnia 12 września 2020 roku w Drezdenku.

Współfinansowanie operacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego wynosi 35 696,60 zł.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.