Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo

 informujemy, iż dnia 19.06.2020 r. w Domu Weselnym Bis w Starym Kurowie odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.  W trakcie Zebrania zostały przedstawione sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady za 2019 rok.  Sprawozdanie finansowe za  2019 rok oraz Plan pracy i plan finansowy na 2020 rok.

  Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków za rok 2019 r. Walne Zebranie Członków udzieliło Zarządowi absolutorium.

   Podczas  Zebrania przedstawiono propozycję przyznania statuetki „ Rybak Pojezierza”  2020 roku następującym  gminom/osobom:

  1. Gmina Drezdenko
  2. Pani Agnieszka Cackowska
  3. Pani Barbara Szewczyńska

     Walne zebranie przyjęło uchwałę o przyznaniu statuetki proponowanym kandydatom. 

 Pod koniec  Walnego Zebrania  została przedstawiona informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia  RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” oraz dalszych planów na 2020 rok.  

Na koniec spotkania głos zabrali Pan Bogusław Kierus Starosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego i Pan Tomasz Marć. Pogratulowali Zarządowi RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” owocnej pracy i pozyskiwania środków z funduszy europejskich oraz pracy jaka została wykonana przez  Stowarzyszenie w ubiegłych latach.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.