Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Konferencja – gospodarowanie zasobami rybactwa (woda) Wyróżniony

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy iż, w dniu 14 października br. w miejscowości Przyłęsko (Leśniczówka „Przyłęsko”) w  godzinach od 8.00-18.00 odbędzie konferencja organizowana jako operacja własna RLGD pt. „Konferencja – gospodarowanie zasobami rybactwa (woda)” realizowana w zakresie działania
4.2 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.  

Konferencja swoją tematyką obejmować będzie zagadnienia:

  1. Ustawa Prawo wodne - podstawy i zakres dotyczący gospodarki rybackiej  (prawa
    i obowiązki);
  2. Rozwiązania techniczne i korzystanie z wód niezbędne dla   funkcjonowania gospodarki rybackiej- ograniczenia i zalecane rozwiązanie w  związku z wymogami środowiskowymi;
  3. Gospodarowanie wodami w świetle postępujących zmian w stosunkach  wodnych, problem suszy a korzystanie z wód;
  4. Nowoczesne technologie w gospodarce rybackiej z punktu widzenia ichtiologii i dziedziny rybołówstwa.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli sektora rybackiego, okołorybackiego oraz lokalnych samorządów wchodzących w skład RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: Organizacja oraz przeprowadzenie konferencji na temat racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi w rybactwie (rybołówstwie)

Wskaźnikami realizacji zakładanego celu są:

  • liczba zorganizowanych warsztatów lub konferencji -1,
  • liczba wydanych publikacji, ulotek, założonych stron internetowych lub map - 1

Umowa o dofinansowanie na realizację przedmiotowej operacji została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w dniu 25 sierpnia 2020 r.

Współfinansowanie  operacji  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego   Funduszu   Morskiego   i   Rybackiego   wynosi   28 179,20 zł.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.