Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Spotkanie z samorządowcami

Szanowni Państwo,

informujemy, iż dnia 17.12.2020 r. w Willi Stanisław w Chrapowie odbyło się spotkanie  mające na celu zapewnienie informacji w zakresie realizacji wskaźników oraz zakładanych zadań w roku 2020 oraz propagowanie Lokalnej  Strategii Rozwoju.

W spotkaniu uczestniczyli lokalni samorządowcy,  przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze,  Pan Mariusz Kopaczewski - Kierownik Wydziału Rybactwa oraz Pani Małgorzata Bota Górska pracownik Wydziału Rybactwa w Departamentcie Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi, Zarząd oraz pracownicy RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie".

Tematyka spotkania:

Podsumowanie działań związanych w realizacja LSR w tym:

  • Realizacja celów i wskaźników (monitoring i ewaluacja)
  • Realizacja budżetu
  • Realizacja planu działania
  • Realizacja planu komunikacji

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 Animowanie realizacji strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewniać informacje i propagować strategię oraz aby wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowywania operacji i przygotowywania wniosków”  - „Koszty związane z organizacji  oraz uczestnictwem LGD w wydarzeniach promocyjnych, kulturalnych, szkoleniowych" w ramach. „Kosztów bieżących i aktywizacji na rok 2020"

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.