Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Listy rankingowe wniosków o dofinansowanie - Nabór 1/2017 Wyróżniony

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem oceny Wniosków o Dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w I Naborze 2017 zamieszczamy listy rankingowe w ramach celów:

 

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury:

- limit dostępnych środków: 1.000.000,00 zł.

 

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:

Limit dostępnych środków 1 200 000,00 zł

 

Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Limit dostępnych środków 300 000,00 zł

 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Limit dostępnych środków 1 800 000,00 zł

 

Jednocześnie informujemy, że wszystkie oceniane operacje według lokalnych kryteriów LSR są zgodne z LSR.

 

 

Ranking:

pdfRanking wniosków o dofinansowanie - Nabór 1/2017

 

 

Protokoły z Posiedzenia Rady:

 

pdfProtokół Posiedzenia Rady RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie - 8 maja 2017 roku

pdfProtokół Posiedzenia Rady RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" - 9 maja 2017 roku

pdfProtokół Posiedzenia Rady RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" - 10 maja 2017 roku

pdfProtokół Posiedzenia Rady RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" - 12 maja 2017 roku

 

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.