Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej - "Smaki Pojezierza - IX Regionalny Dzień Rybaka" Wyróżniony

OGŁOSZENIE ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”,

działająca na terenie gmin: Dobiegniew, Drezdenko, Kłodawa, Skwierzyna, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn

informuje, że

planuje realizację zadania

w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”  na lata 2014-2020

Zakres tematyczny operacji: organizacja imprezy pn. „Smaki Pojezierza -  IX Regionalny Dzień Rybaka”

Cel: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu:

  • Liczba osób uczestniczących w imprezach - 399 osób
  • Liczba zorganizowanych imprez - 1
  • Liczba przeprowadzonych konkursów, zawodów i spotkań – 2
  • Liczba osób biorących udział w szkoleniach, zawodach, konkursach – 34

Realizacja operacji będzie obejmować:

Poczęstunek na stoisku promocyjnym

Zakup, przygotowanie oraz rozdysponowanie produktów regionalnych w tym z ryb słodkowodnych takich jak np. zupy rybnej, ryby wędzonej, ryby smażonej, pajdy chleba
ze smalcem i ogórkiem, ciast pieczonych lokalnie oraz produktami promującymi zdrowe odżywianie (woda, napoje niesłodzone, chipsy i batony owocowe), które będę wydawane nieodpłatnie dla uczestników imprezy.

Naczynia jednorazowe

Koszt obejmuje zakup naczyń jednorazowych wykorzystanych do serwowania poczęstunku lokalnego.

Wyposażenie stoiska promocyjnego

Zakup materiałów oraz sprzętów niezbędnych do estetycznego oraz funkcjonalnego zaprezentowania stoiska promocyjnego.

Catering pod halą namiotową  

Cateringu pod halą namiotową dla 80 zaproszonych gości: przedstawicieli ministerstwa, samorządów województwa, włodarzy gmin, przedstawicieli sektora gospodarczego, społecznego oraz rybackiego. Catering obejmuje: posiłki zimne oraz cieple, napoje zimne, napoje gorące, obrusy, zastawę stołową oraz obsługę kelnerską. 

 Występ artystyczny (zespół muzyczny)

Wynagrodzenie zespołu muzycznego wraz z kosztami pośrednimi.

Garderoba dla zespołu

Koszt obejmuje wynajem oraz  wyposażenie garderoby dla zespołu muzycznego.

Opłata za prawa autorskie (ZAIKS)   

Prawa autorskie od występu zespołu muzycznego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia zespołu muzycznego.

Druk plakatów  

Opracowanie graficzne, zakup oraz dostawę 60 sztuk plakatów informujących o imprezie.

Druk zaproszeń  

Opracowanie graficzne, zakup oraz dostawę 100 sztuk zaproszeń na imprezę.

Zakup statuetek   

Zakup  statuetek okolicznościowych „Rybak Pojezierza Dobiegniewskiego". Statuetki zostaną wręczone na scenie.

Zakup desek okolicznościowych  

Zakup desek okolicznościowych o wymiarach 23 cm x 18 cm wraz z etui. Deski okolicznościowe  zostaną wręczone na scenie.

Zakup nagród dla uczestników konkursu kulinarnego  „Smaki Pojezierza” 

Koszt obejmuje zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu kulinarnego na danie przygotowane z ryb regionalnych.

 Zakup nagród dla uczestników konkursu wędkarskiego (zawodów wędkarskich „Złów i wypuść”)   

Koszt obejmuje zakup nagród rzeczowych dla uczestników zawodów wędkarskich
(10 pierwszych miejsc) oraz pucharów ( 3 pierwsze miejsca).

 Przeprowadzenie konkursu wędkarskiego (zawodów wędkarskich)

Koszt obejmuje wynagrodzenie 4 osób obsługujących/prowadzących zawody wędkarskie
(przygotowanie stanowisk wędkarskich do zawodów, pomiary, sędziowanie).

Catering dla uczestników oraz prowadzących zawody wędkarskie

Koszt obejmuje zapewnienie posiłku ciepłego oraz napojów ciepłych i zimnych
dla uczestników zawodów wędkarskich (30 osób) oraz obsługujących/prowadzących zawody wędkarskie (4 osoby)

Basen z rybami żywymi

Koszt obejmuje wypożyczenie oraz obsługę techniczną basenu z rybami żywymi.

Materiały promocyjne  

Zakup gadżetów oraz materiałów promocyjnych rozdawanych nieodpłatnie zaproszonym gościom oraz pozostałym uczestnikom imprezy.

Ochrona 

Koszt obejmuje zapewnienie ochrony dla uczestników imprezy w trakcie jej trwania.

Opieka medyczna 

Koszt obejmuje zapewnienie opieki medycznej dla uczestników imprezy w trakcie jej trwania.

Wynajem toalet przenośnych

Koszt obejmuje wypożyczenie minimum dwóch toalet przenośnych.

Transport sprzętu  

Koszt związany z transportem sprzętów - hali namiotowej, namiotów promocyjnych, 
10 zestawów ławostołów, z Dobiegniewa do Drezdenka i  z powrotem po imprezie
z Drezdenka do Dobiegniewa

Montaż i demontaż sprzętu  

Koszt obejmuje zapłatę za montaż i demontaż sprzętu: hali namiotowej, namiotów promocyjnych, 10 zestawów ławostołów.

Obsługa stoiska promocyjnego 

Obsługa stoiska promocyjnego  RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie" podczas imprezy. W celu realizacji zadania zostanie zawarta umowa zlecenia z wybraną osobą. Umowa zlecenia swoim zakresem będzie obejmować: pomoc na stoisku promocyjnym, udzielanie informacji, rozdysponowywanie gadżetów promocyjnych. 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji: 49 411,00 zł

Ww. operacja będzie realizowana przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej  www.pojezierzedobiegniewskie.org, nie zgłosi w siedzibie RLGD zamiaru realizacji takiej operacji. 

 Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej w formie papierowej (2 egz.) w terminie od 23.03.2021 r. do 22.04.2021 r. bezpośrednio w siedzibie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Pojezierze Dobiegniewskie miejscowość:  66-520 Dobiegniew, ul. Mickiewicza 7, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Wymagane dokumenty:

  1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej RLGD,
  2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie.


Warunki pozytywnej weryfikacji zgłoszenia:

  1. 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie podanym 
    w informacji,
  2. 2. Spełnianie przez wykonawcę warunków podmiotowych uprawniających do otrzymania pomocy.

 W przypadku, gdy co najmniej jedno zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane, RLGD ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na ww. operację.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji własnej znajdują się na stronie RLGD – www.pojezierzedobiegniewskie.org, oraz w wersji papierowej w Biurze RLGD.

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia wynosi 50. Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania przez Radę RLGD musi uzyskać, co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów w ocenie według lokalnych kryteriów oceny przewidzianych dla danego środka, a więc minimalna wymagana liczba punktów wynosi  15.

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, a także wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji oraz inne niezbędne dokumenty udostępnione są na stronie www.pojezierzedobiegniewskie.org oraz do wglądu w Biurze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Dobiegniew, ul. Mickiewicza 7, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 505 206 991 lub 95 762 99 27 w godz. od 7.00 do 15.00.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.