Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM FARNET

W dniach 24- 26 marca br. braliśmy udział w Międzynarodowym Seminarium Farnet (online) pt. Lepsze strategie lokalne dla LGR wokół Morza Bałtyckiego i na obszarach śródlądowych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Lokalnych Grup Rybackich z Bułgarii, Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy,  Niemiec, Rumunii, Słowenii, Szwecji oraz najliczniejsza grupa przedstawicieli z Polski.

W grupach roboczych uczestnicy seminarium pracowali nad strategiami wysokiej jakości  w ramach tematu Strategie LGR z perspektywy oddolnej. W trakcie seminarium prezentowano filmy ilustrujące strategie i projekty wybranych LGR bałtyckich i śródlądowych z Niemiec, Finlandii, Polski, Rumunii i Szwecji, zaprezentowano inicjatywy i źródła finansowania dla Bałtyku i obszarów śródlądowych, przedstawiono przykłady projektów współpracy LGR. Wartością dodaną była wymiana doświadczeń podczas rozmów w grupach roboczych oraz spotkań sieciujących z udziałem przedstawicieli FARNET Pani Urszuli Budzich -Tabor oraz Pana Ireneusza Kamińskiego.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.