Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Zapraszamy na "Smaki Pojezierza - IX Regionalny Dzień Rybaka" Wyróżniony

Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Dobiegniewskie zaprasza na  "Smaki Pojezierza- IX Regionalny Dzień Rybaka"

Smaki Regionalny Dzie Rybaka

Operacja realizowana jest w ramach Działania 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja w ramach Priorytetu 4„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Wysokość dofinansowna wynosi  43 167,00 zł, w tym współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i  Rybackiego w ramach Priorytetu 4 „ Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 wynosi 36 691,95 zł.

 

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.