Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Wyjazd studyjny - III etap operacji pt. „Wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między podmiotami wykonującymi rybołówstwo śródlądowe, na szczeblu unijnym i krajowym” - współpraca z Okręgiem PZW w Gorzowie Wlkp.

W dniach 13-15.03.2023 r. odbyła się wizyta studyjna w ramach III etapu operacji pt. „Wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między podmiotami wykonującymi rybołówstwo śródlądowe, na szczeblu unijnym i krajowym” projekt współpracy w ramach umowy o wspólnej realizacji operacji z Okręgiem PZW w Gorzowie Wlkp. Operacja realizowana w zakresie działania 1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020”

Uczestnicy wizyty studyjnej zwiedzili Port Jachtowy i Marinę w Wylazłowie, odwiedzili Zbiornik Jeziorsko, gościli w Gospodarstwie rybackim Pana Tomasza Igla w Pęczniewie, gdzie mogli wymienić się doświadczeniami w zakresie hodowli ryb i zapobieganiu stratom w związku ze szkodami dokonywanymi przez chronione gatunki zwierząt. Mieliśmy przyjemność  spotkania z Wójtem Gminy Pęczniew Marcinem Janiakiem w siedzibie Gminy i zapoznania się z działaniami i podejmowanymi inwestycjami. Wyjazd obejmował także zwiedzenie realizowanych i zrealizowanych inwestycji w Parzęczewie we współpracy z  RLGD „Z Ikrą”. We wszystkich odwiedzanych miejscach i obiektach towarzyszyła nam Pani Jolanta Pęgowska Prezes Zarządu RLGD „Z ikrą”  służąca ogromną wiedzą i doświadczeniem.

 Podczas wyjazdy studyjnego odbyło  się szkolenie z zakresu:

 • Produkcja materiału zarybieniowego i prowadzenie zarybień w gospodarce jeziorowej
 • Pozyskiwanie tarlaków
 • Rozród ryb na potrzeby produkcji materiału zarybieniowego – przegląd gatunków
  i metod
 • Metody postępowania z gametami ryb, metody ich przechowywania (krótko i długo
  -terminowe), metody oceny jakości gamet i ich przydatności do zapłodnienia
 • Zapłodnienie ikry, metody pozbawiania kleistości i inkubacji
 • Proces wykluwania ryb, oceny jakości wylęgu
 • Larwikultura – żywienie i podchowy larw; „wąskie gardła” w czasie podchowu larw
  i sposoby minimalizacji strat
 • Przygotowanie materiału zarybieniowego do transportu oraz transport
 • Prawidłowe prowadzenie zarybień

Podczas realizacji etapu operacji został osiągnięty cel  Rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności i uczenia się przez całe życie oraz wskaźnik Liczba osób uczestniczących w szkoleniu – 10

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.
Kwota  dofinansowania dla etapu 25 220,00 zł,  w tym z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 21 437,00 zł

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.