Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Załącznik nr 1 do umowy ramowej - LSR: jest dostępny w zakładce LSR

pdf

Załącznik nr 2 do umowy ramowej - harmonogram planowanych naborów wniosków

 Załącznik nr 3 do umowy ramowej - procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR

Załącznik nr 4 do umowy ramowej - regulamin organu decyzyjnego

 Załącznik nr 5 do umowy ramowej - kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

 Załącznik nr 6 do umowy ramowej - opisy stanowisk precyzujące podział  obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD

Załącznik nr 7 do umowy ramowej - plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.