Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Opublikowano 02 czerwca 2021 r.

Rok 2021 - Nabór 1/2021

1 nabór (04 maja 2021 roku  –  18 maja 2021 roku)

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 31 maja 2021 r.

Protokół 31 maja 2021 r.

Listy operacji zgodnych z LSR

Lista operacji zgodnych z LSR przedsięwzięcie 1.2.1

Lista operacji zgodnych z LSR przedsięwzięcie 1.2.3

Rankingi operacji wybranych do dofinansowania

Ranking operacji wybranych do dofinansowania przedsięwzięcie 1.2.1

Ranking operacji wybranych do dofinansowania przedsięwzięcie 1.2.3

 

Opublikowano 30 kwietnia 2021 r.

Rok 2021

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Protokół 27 kwietnia 2021

 

Opublikowano 26 listopada 2020 r.

Rok 2020 - Nabór 2/2020

2 nabór (02 listopada 2020 roku do 16 listopada 2020 roku) 

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 26 listopada 2020r.

Protokół 26 listopada 2020

Lista operacji zgodnych z celami z LSR

Ranking operacji wybranych do dofinansowania

 

Opublikowano 05 czerwca 2020 r.

Rok 2020 - Nabór 1/2020

1 nabór (08 kwietnia 2020 roku do 06 maja 2020 roku ) 

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 02 czerwca  2020 r.

Protokół 02 czerwca 2020

Lista operacji zgodnych z LSR

Cel 2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Ranking operacji wybranych do dofinansowania

Cel 2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

 

Opublikowano 29 stycznia 2020 r.

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 29 stycznia 2020 r.

 Protokół 29.01.2020 r.

Opublikowano 09 września 2019 r.

Protokoły z Posiedzenia Rady z dnia 20 i 21 sierpień 2019 r.

Protokół 20.08.2019 r.

Protokół 21.08.2019 r.

 

Rok 2019 

I nabór (22 lipca 2019 roku do 05 sierpnia 2019 roku ) 

Lista operacji zgodnych z LSR

 Cel 1 Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Cel 2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel 3 Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel 4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel 5 Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Ranking operacji wybranych do dofinansowania

Cel 1 Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Cel 2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel 3 Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel 4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel 5 Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Opublikowano  3 grudnia 2018 

Protokoły z Posiedzenia Rady z dnia 11 i 12 wrzesień 2018 r. poprawione dnia 03.12.2018 r.

Protokół 11.09.2018 r

Protokół 12.09.2018 r.

Opublikowano 15 listopad 2018 

Protokół z posiedzenia Rady 14 listopad 2018 r

Protokół 14 listopad 2018 r.

Ranking 14 listopad 2018 r.

Opublikowano 17 wrzesień 2018 

Rok 2018

I nabór 2018 (16 sierpnia 2018 roku - 30 sierpnia 2018 roku)

Lista operacji zgodnych z LSR

Cel 1 Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Cel 2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel 3 Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel 4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel 5 Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Ranking operacji wybranych do dofinansowania

Cel 1 Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Cel 2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel 3 Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel 4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel 5 Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Protokoły posiedzeń Rady RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" w dniach 11,12,13 września 2018 r.

Protokół posiedzenia Rady 11.09.2018 r.

Protokół posiedzenia Rady 12.09.2018 r.

Protokół posiedzenia Rady 13.09.2018 r.

 

Protokoły posiedzeń Rady

 Protokół 25 stycznia 2018 - operacje własne 

Opoblikowano  22 wrzesień 2017

II nabór 2017 (26 lipca 2017 roku – 25 sierpnia 2017 roku)

Protokoły posiedzeń Rady

Protokół 18 września 2017

Protokół 19 września 2017

Protokół 20 września 2017

Opublikowano 13 października 2017 

Protokół 13 października 2017

Opublikowano 5 grudnia 2017 

Protokół 5 grudnia 2017

Opublikowano 22 wrzesień 2017

Lista operacji zgodnych z LSR

Cel: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel: Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

 Opublikowano 15 maja 2017

I nabór 2017  (20 marca 2017r. - 19 kwietnia 2017r.)

Protokoły posiedzeń Rady

Protokół 8 maja 2017

Protokół 9 maja 2017

Protokół 10 maja 2017

Protokół 12 maja 2017

Lista operacji zgodnych z LSR

Cel: Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Cel: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

 

 

 

 

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.