Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Lista członków RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" na dzień 25.01.2018 r.

Sektor Publiczny:

1. Gmina Kłodawa

2. Gmina Drezdenko

3. Gmina Skwierzyna

4. Gmina Strzelce Kraj

5. Powiat Strzelecko-Drezdenecki

6. Gmina Stare Kurowo

7. Gmina Dobiegniew

8. Gmina Zwierzyn

Sektor społeczno/gospodarczo/rybacki

9. Augustyniak Renata - sektor społeczny

10. Augustyniak Zbigniew - sektor społeczny

11. Bałchanowska Monika - sektor społeczny

12. Bałchanowski Jan - sektor społeczny

13. Bednarczuk Elżbieta - sektor społeczny

14. Bednarczuk Tadeusz- sektor społeczny

15. Biel Jerzy - sektor społeczny

16. Cackowska Agnieszka - społeczny

17. Chlebicki Robert - sektor społeczny/rybacki

18. Chlebicka Grażyna - sektor społeczny

19. Cypryjańska Krystyna - sektor społeczny

20. Dębski Kazimierz - społeczny/rybacki

21. Dobrzańskim Adam - społeczny

22. Dobrzański Bogusław – społeczny/rybacki

23. Gacki Zbigniew - sektor społeczny

24. Gogler Andrzej - sektor społeczny

25. Gogler Zofia - sektor społeczny

26. Gradowska Grażyna - sektor społeczny

27. Grajek Elżbieta - sektor społeczny

28. Grajek Zenon - sektor społeczny

29. Jaroszek Marcin - sektor społeczny

30. Jaz Krzysztof - sektor społeczny

31. Karlicki Ryszard - sektor społeczny/rybacki

32. Karpińska Alicja - sektor społeczny

33. Karpiński Tomasz - sektor społeczny

34. Klimczak Zbigniew - sektor społeczny

35. Konieczuk Czesław -- sektor społeczny

36. Krzyżanowska Krystyna - sektor społeczny

37. Kucharska Barbara - sektor społeczny

38. Kuczyński Andrzej - sektor społeczny

39. Kwiatkowski Andrzej - sektor społeczny

40. Łaźniewska Sylwia - sektor społeczny

41. Łohunko Henryk- sektor społeczny

42. Łohunko Zofia - sektor społeczny

43. Marcińczak Marek- sektor społeczny

44. Marcińczak Renata - sektor społeczny

45. Marć Zofia - sektor społeczny

46. Marć Tomasz  - sektor gospodarczy

47. Margan Janusz - sektor gospodarczy/rybacki

48. Merena Eugeniusz- sektor społeczny

49. Pater Józef - sektor społeczny

50. Piątek Dawid - sektor społeczny

51. Podsiadło Edward- sektor społeczny

52. Prokudowicz Piotr – sektor społeczny/rybacki

53. Rossowski Robert – gospodarczy/rybacki

54. Sawicki Wiesław - sektor społeczny

55. Sikora Julian - sektor społeczny

56. Sikora Mariola - sektor społeczny

57. Staszak Irena - sektor społeczny

58. Strzelczyk Małgorzata - sektor społeczny

59. Szewczyńska Barbara - sektor społeczny

60. Szmid Jolanta- sektor społeczny

61. Szmid Kazimierz - sektor społeczny

62. Szylar Zbigniew – społeczny/rybacki

63. Szymańczak Marek - sektor społeczny

64. Tatała Marek – gospodarczy/rybacki

65. Waloch Leszek - sektor społeczny

66. Wróbel Krystyna - sektor społeczny

67. Wróbel Piotr- sektor społeczny

68. Zakrzewski Andrzej - sektor społeczny

69. Tymecki Andrzej – sektor gospodarczy

70. DPN – sektor rybacki - sektor gospodarczy

71. ELMEL -sektor gospodarczy

72. Nadleśnictwo Strzelce Kraj. - sektor gospodarczy

73. Akme – sektor gospodarczy/rybacki

74. PZW – sektor gospodarczy/rybacki

75. Koło Łowieckie RYŚ – sektor gospodarczy

76. DREWGOR– sektor gospodarczy/ rybacki

77. Grafis Projekt Jacek Graś – sektor gospodarczy

78.Fundacja Ludzie -Innowacja-Design -sektor społeczny

Zgodnie z uchwałą nr  25/2015 Walnego Zebrania Członków RLGD ‘Pojezierze Dobiegniewskie”
 z dnia 25 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany wysokości składki członkowskiej.

Wysokość składki rocznej dla członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” wynosi:

  • Dla jednostek samorządu terytorialnego - 7000,00 zł/rok
  • Dla osób fizycznych - 32,00 zł/rok
  • Dla pozostałych podmiotów 140,00 zł/rok

Składkę członkowską należy przekazać  na konto Stowarzyszenia do dnia 31 marca za rok bieżący.

LWBS z siedzibą w Drezdenku, Oddział Stare Kurowo 
numer 96 8362 0005 0034 3631 2000 0050

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.