Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Lista członków RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" na dzień 22.09.2022 r.

Sektor Publiczny:

 1. Gmina Kłodawa
 2. Gmina Drezdenko
 3. Gmina Skwierzyna
 4. Gmina Strzelce Kraj
 5. Powiat Strzelecko-Drezdenecki
 6. Gmina Stare Kurowo
 7. Gmina Dobiegniew
 8. Gmina Zwierzyn

Sektor społeczno/gospodarczo/rybacki

 1. Augustyniak Renata - sektor społeczny
 2. Augustyniak Zbigniew - sektor społeczny
 3. Bałchanowska Monika - sektor społeczny
 4. Bałchanowski Jan - sektor społeczny
 5. Bednarczuk Elżbieta - sektor społeczny
 6. Bednarczuk Tadeusz- sektor społeczny
 7. Biel Jerzy - sektor społeczny
 8. Cackowska Agnieszka - społeczny
 9. Cypryjańska Krystyna - sektor społeczny
 10. Dębski Kazimierz - społeczny/rybacki
 11. Dobrzański Adam - rybacki
 12. Dobrzański Bogusław – społeczny/rybacki
 13. Gacki Zbigniew - sektor społeczny
 14. Gągała Małgorzata - sektor społeczny
 15. Gągała Robert - sektor społeczny 
 16. Gogler Andrzej - sektor społeczny
 17. Gogler Zofia - sektor społeczny
 18. Gradowska Grażyna - sektor społeczny
 19. Grajek Elżbieta - sektor społeczny
 20. Grajek Zenon - sektor społeczny
 21. Jaroszek Marcin - sektor społeczny
 22. Jaz Krzysztof - sektor społeczny
 23. Karlicki Ryszard - sektor społeczny/rybacki
 24. Karpińska Alicja - sektor społeczny
 25. Karpińska Ewa - sektror społeczny
 26. Karpiński Piotr - sektor społeczny
 27. Karpiński Tomasz - sektor społeczny
 28. Klimczak Zbigniew - sektor społeczny
 29. Komocki Roman- sektor społeczny
 30. Krzyżanowska Krystyna - sektor społeczny
 31. Kucharska Barbara - sektor społeczny
 32. Kwiatkowski Andrzej - sektor społeczny
 33. Marcińczak Marek- sektor społeczny
 34. Marcińczak Renata - sektor społeczny
 35. Marć Zofia - sektor społeczny
 36. Marć Tomasz  - sektor gospodarczy
 37. Margan Janusz - sektor gospodarczy/rybacki
 38. Merena Eugeniusz- sektor społeczny
 39. Mołodciak Anna - sektor społeczny
 40. Nowak Leszek - sektor społeczny 
 41. Pater Józef - sektor społeczny
 42. Piątek Dawid - sektor społeczny
 43. Piotrowska Karolina - sektor społeczny
 44. Podsiadło Edward- sektor społeczny
 45. Popowska Bożena - sektor społeczny 
 46. Prokudowicz Piotr – sektor społeczny/rybacki
 47. Raczycki-Sieniawski Adam - sektor społeczny
 48. Raczycka-Sieniawska Małgorzata - sektor społeczny 
 49. Rossowski Robert – gospodarczy/rybacki
 50. Sawicki Wiesław - sektor społeczny
 51. Serafin Danuta - sektor społeczny 
 52. Staszak Irena - sektor społeczny
 53. Strzelczyk Małgorzata - sektor społeczny
 54. Szewczyńska Barbara - sektor społeczny
 55. Szmid Jolanta- sektor społeczny
 56. Szmid Kazimierz - sektor społeczny
 57. Szylar Zbigniew – społeczny/rybacki
 58. Szymańczak Marek - sektor społeczny
 59. Śpiewak Ewa - sektor społeczny 
 60. Tatała Marek – gospodarczy/rybacki
 61. Waloch Leszek - sektor społeczny
 62. Wieczór Leszek  - sektor społeczny
 63. Wojtaszek Karol - sektor społeczny
 64. Wróbel Krystyna - sektor społeczny
 65. Wróbel Piotr- sektor społeczny
 66. Tymecka Anna – sektor gospodarczy
 67. DPN – sektor rybacki - sektor gospodarczy
 68. ELMEL -sektor gospodarczy
 69. Nadleśnictwo Strzelce Kraj. - sektor gospodarczy
 70. Akme – sektor gospodarczy/rybacki
 71. PZW – sektor gospodarczy/rybacki
 72. Koło Łowieckie RYŚ – sektor gospodarczy
 73. DREWGOR– sektor gospodarczy/ rybacki
 74. Fundacja Ludzie -Innowacja-Design -sektor społeczny

Zgodnie z uchwałą nr  25/2015 Walnego Zebrania Członków RLGD ‘Pojezierze Dobiegniewskie”
 z dnia 25 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany wysokości składki członkowskiej.

Wysokość składki rocznej dla członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” wynosi:

 • Dla jednostek samorządu terytorialnego - 7 000,00 zł/rok
 • Dla osób fizycznych - 32,00 zł/rok
 • Dla pozostałych podmiotów 140,00 zł/rok

Składkę członkowską należy przekazać  na konto Stowarzyszenia do dnia 31 marca za rok bieżący.

LWBS z siedzibą w Drezdenku, Oddział Stare Kurowo 
numer 96 8362 0005 0034 3631 2000 0050

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.