Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Szanowni Państwo, Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Dobiegniewskie zaprasza na kolejną edycję imprezy "Smaki Pojezierza- VII Regionalny Dzień Rybaka" która to odbędzie się 19 maja 2018 r. w Kłodawie.  
Szanowni Państwo, informujemy, iż dnia 16 maja 2018 r. w siedzibie  Stowarzyszenia RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" przy ul. Mickiewicza 7 w Dobiegniewie o godzinie 15:00 odbędzie się posiedzenie Zarządu. Porządek obrad Zarządu 16.05.2018 r
Szanowni Państwo,  inforujemy, iż dnia 19.04.2018 r. w Willi Stanisław w Chrapowie odbyło się szkolenie dla członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i pracowników biura RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Szkolenie miało na celu podsumowanie doświadczeń i informacji o procedurach oceny wniosków o dofinansowanie, kwalifikowalności kosztów oraz uchybień…
Szanowni Państwo, informujemy, iż dnia 19.04.2018 r.  w związku ze szkoleniem dla członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz pracowników biura w Willi Stanisław w Chrapowie, biuro RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" będzie nieczynne. 
Szanowni Państwo, informujemy, iż 18 kwietnia 2018 r. o godzinie 15:00 w Biurze RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" odbędzie się posiedzenie Zarządu.  Porządek posiedzenia Zarządu
Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Priorytetu 2 „Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy” działanie 2.5 "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe" w naborze przeprowadzonym w dniach 13.02.2018-28.02.2018 r., według stanu na dzień 20 marca 2018 r.…
  Szanowni Państwo informujemy, iż dnia 14.03.2018 r. w Willi Stanisław w Chrapowie odbyło się Walne Zebranie Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.  W trakcie Zebrania zostały przedstawione sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady za 2017 rok.  Sprawozdanie finansowe za  2017 rok oraz Plan pracy i plan…
Szanowni Państwo, informujemy, iż dnia 21 marca o godzinie 15:00 w biurze RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" odbędzie się posiedzenie Zarządu Porządek posiedzenia
Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 6 marca 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.25-08-K03/18 2  w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na…
Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.