Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Szanowni Państwo,   PTR w załączeniu przesyła odpowiedzi na pismo wystosowane przez Polskie Towarzystwo Rybackie oraz Związek Producentów Ryb do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Środowiska w sprawie problemu suszy na stawach oraz przyznania pomocy finansowej i…
Szanowni Państwo, informujemy, iż dnia 23.10.2019 r. o godzinie 15:00 w siedzibie RGD "Pojezierze Dobiegniewskie" przy ul. Mickiewicza 7 w Dobiegniewie odbędzie się posiedzenie Zarządu.  
W dniu 7 października 2019 br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana Umowa o dofinansowanie na operację pt. Poznaj nasze pojezierze – publikacja przyrodniczo- historyczna wraz z klipem, promujące dziedzictwo kulturowe oraz przyrodnicze na obszarach rybackich i akwakultury realizowanej w ramach Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii…
Szanowni Państwo, w związku z prowadzonym monitoringiem bieżącym wskaźników produktu do zrealizowania w Ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie przedsięwzięć, które chcieliby Państwo w ramach realizacji operacji współfinasowanych w ramach realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie…
Szanowni Państwo,   w załączeniu znajduje się projekt Wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej. PTR zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie uwag i opinii do ww. projektu do dnia 29 września br.Winiarska 1, 60-654 Poznań  
Szanowi Państwo, informuję, iż dnia 25 września 2019 r o godzinie 15:00 w siedzibie RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" przy ul. Mickiewicza 7 w Dobiegniewie odbędzie się Posiedzenie Zarządu. Porządek posiedzenia Zarządu
Szanowni Państwo, Informujemy, iż w dniach 8-12.09.2019 r. przedstawiciele sektora rybackiego, okołorybackiego oraz samorządowcy wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” i Vilkauda Region Fishery Local Action Group  (Litwa). Podczas wyjazdu osiągnięto zakładany cel polegający na  nawiązaniu współpracy regionalnej oraz…
Szanowni Państwo, W związku z zakończeniem oceny Wniosków o Dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w I Naborze 2019 zamieszczamy listy rankingowe w ramach celów:  1. Podnoszenie wartości produktów,…
W dniu 08 września 2019 r. Rybacka Lokalna Grupa Działania "Pojezierze Dobiegniewskie" wzięła udział w XXI Lubuskim Święcie Plonów w Krzeszycach. Uroczystość rozpoczęła  się mszą świętą dziękczynną za tegoroczne plony w intencji lubuskich rolników na stadionie miejskim . Podczas święta odbył  się konkurs na Najpiękniejszy…
Szanowni Państwo, W dniu 31 sierpnia br. mieliśmy okazję gościć ze stoiskiem promocyjnym w Zwierzynie podczas Dożynek Gminnych. Jak zawsze promocja nasza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Odwiedzali nas mieszkańcy, lokalni przedsiębiorcy z branży rybackiej oraz poza rybackiej, przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów oraz organizacji pozarządowych. Stoisko…
Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.