Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Operacja współpracy - podpisanie umowy o dofinansowanie

W dniu 24 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego została podpisana Umowa o dofinansowanie na operację pt.Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej oraz międzynarodowej poprzez organizację imprezy promocyjnej oraz organizację wyjazdu studyjnego mających na celu w szczególności różnicowanie działalności, wykorzystanie atutów środowiska oraz popularyzację spożycia ryb słodkowodnych” realizowanej w ramach działania 4.3 Działania prowadzone  ramach współpracy, w ramach Priorytetu 4 „ Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym poprzez udział w konkursach i działaniach promocyjnych oraz nawiązanie współpracy regionalnej oraz transnarodowej.

Wskaźnikami realizacji zakładanego celu są:

  • Liczba osób uczestniczących w imprezach – 430,
  • Liczba godzin przeprowadzonych szkoleń – 12,
  • Liczba zorganizowanych imprez – 2
  • Liczba przeprowadzonych konkursów, zawodów i spotkań – 2,
  • Liczba osób biorących udział w szkoleniach, zawodach, konkursach – 29.

W ramach realizacji I etapu operacji w dniu 3 maja br. odbyła się impreza pt.Smaki Pojezierza -VIII Regionaly Dzień Rybaka".

II etap operacji obejmuje czterodniowe szkolenie (12 godzin) wraz z wizytą studyjno – szkoleniową (LGR „Pojezierze Augustowskie” i Vilkauda Region Fishery Local Action Group Litwa) w ramach, których odbędą się:

  • przedstawienie rozwiązań dotyczących synergii działalności rybackiej z ochroną środowiska w kontekście zwiększenia dochodów rybaków,
  • prezentacja komercyjnej oferty turystycznej zbudowanej na bazie walorów przyrodniczych regionu i przystosowania do celów turystycznych gospodarstwa rybackiego – w szczególności gastronomia oparta na rybach produkowanych w stawach karpiowych oraz w jeziorach, w zakresie potraw z ryb, przedstawienie hodowli ryb z regionu (głównie karpiowate) oraz gospodarki jeziorowej, wylęgarnictwa i podchowu gatunków ryb drapieżnych,
  • warsztaty z przedstawicielami stowarzyszeń producentów ryb, LGD i FLAG.
  • wizyty w miejscach i zrealizowanych projektach rybackich.

Współfinansowanie operacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego wynosi 99 813,80 zł.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.