Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Operacja własna RLGD - Poznaj nasze pojezierze – publikacja przyrodniczo – historyczna wraz z klipem, promujące dziedzictwo kulturowe oraz przyrodnicze na obszarach rybackich i akwakultury - brak zgłoszeń Wyróżniony

W związku z umieszczeniem w dniu 9 maja 2019 roku na stronie internetowej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Dobiegniewskie  informacji  dotyczącej zamiaru realizacji operacji własnej pt. Poznaj nasze pojezierze – publikacja przyrodniczo – historyczna wraz z klipem, promujące dziedzictwo kulturowe oraz przyrodnicze na obszarach rybackich i akwakultury, informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji (z uwagi na dzień wolny od pracy przypadający na dzień 30 od dnia zamieszczenia informacji, wskazanym terminem na zgłoszenie zamiaru operacji przed podmiot inny niż RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”  w ogłoszeniu o zamiarze realizacji operacji własnej był dzień 10.06.2019 r.) żaden podmiot inny niż RLGD,  nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

W związku z powyższym zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji własnych po pozytywnej ocenie dokonanej przez Radę RLGD, Zarząd RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” przekaże w najbliższym czasie do Zarządu Województwa wniosek o udzielenie wsparcia na realizację powyższej operacji własnej.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.