Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Stanowisko MGMiŻŚ oraz MRiRW dotyczące pomocy suszowej

Szanowni Państwo,
 
PTR w załączeniu przesyła odpowiedzi na pismo wystosowane przez Polskie
Towarzystwo Rybackie oraz Związek Producentów Ryb do Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Ministra Środowiska w sprawie problemu suszy na stawach oraz przyznania
pomocy finansowej i innych form wsparcia dla hodowców ryb w stawach
nizinnych z tytułu strat spowodowanych tym zjawiskiem. W piśmie
zobrazowano trudną sytuację producentów oraz przewidywane skutki i
konsekwencje wynikające z niemożności gospodarowania rybackiego przy
obecnie występujących deficytach wody, a także zwrócono się z prośbą o
trójstronne spotkanie w powyższej sprawie.
 
 
Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.