Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Walne Zebranie Członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

 

Szanowni Państwo,

informujemy, iż dnia 10.12.2019 r. w Willi Stanisław w Chrapowie odbyło się Walne Zebranie Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze Pani Małgorzata Bota Górska i Pan Mariusz Kopaczewski z Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi z Wydziału Rybactwa.

W trakcie Zebrania zostały przedstawione zmiany dokonane przez Zarząd RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” w Lokalnej Strategii  Rozwoju na lata 2014-2020. Kierownik biura Pani Agnieszka Berlińska przedstawiła informacje na temat  wdrażania LSR. W trakcie zebrania powołano zespół do spraw  przygotowania obszaru tematycznego przyszłej strategii na lata 2021-2027. Podczas spotkania przedstawiono poziom  dotychczasowego dofinansowania wnioskodawców sektora gospodarczego, samorządów, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w ramach operacji realizowanych na terenie RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

Prezes Kazimierz Szmid przedstawił informację o bieżącej działalności Stowarzyszenia  RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” oraz dalszych planów na 2020 rok.

Na  koniec Zebrania Prezes Kazimierz Szmid w imieniu Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” złożył zebranym członkom i ich rodzinom  życzenia z okazji zbliżających się świąt bożonarodzeniowych.

 

 

 

 

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.