Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Informacja dla Członków Rady RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z zakończeniem procedury naboru wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w Biurze RLGD udostępnione są do wglądu dokumenty związane z przedmiotowym naborem. Dokumenty możecie Państwo pobrać także w siedzibie RLGD w formie kopii elektronicznej lub drukowanej.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z § 5 pkt 4 i pkt 5 Regulaminu Rady  Stowarzyszenia  Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”:

"4) W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest zobowiązany doręczyć Przewodniczącemu Rady pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności najpóźniej, w dniu kolejnego posiedzenia Rady.

5) Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału  w posiedzeniu Rady uważa się:

- chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim,

- podróż służbową,

- inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody."

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.