Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Bardzo ważna informacja

Szanowni Państwo,
 PTR informuje, iz w dniu dzisiejszym Prezes ARiMR ogłosił nabór
wniosków o dofinansowanie, w ramach działania 2.8 /Środki dotyczące
zdrowia publicznego, /dla podmiotów z branży akwakultury poszkodowanych
ekonomicznie w wyniku epidemii COVID-19. Nabór prowadzony będzie w
terminie od 2 do 8 października 2020 r. (link do ogłoszenia
 
 
Nabór skierowany jest wyłącznie dla wnioskodawców, którzy roczny
przychód ze sprzedaży netto będą dokumentowali na podstawie oświadczenia
wnioskodawcy potwierdzonego przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w
Olsztynie o wartości rocznych przychodów ze sprzedaży netto stanowiącej
sumę wartości netto produkcji sprzedanych ryb, skorupiaków, mięczaków,
materiału zarybieniowego i obsadowego oraz ikry przeznaczonej do
konsumpcji, wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach
służących do chowu lub hodowli, uzyskaną z tytułu wykonywania
działalności /Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w
wodach śródlądowych/, _oznaczonej na podstawie sprawozdania
statystycznego RRW–22 za rok sprawozdawczy 2018_, lub oświadczenia
wnioskodawcy potwierdzonego przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w
Olsztynie o wartości rocznych przychodów ze sprzedaży netto ryb i raków,
uzyskanej z tytułu wykonywania działalności /Rybołówstwo w wodach
śródlądowych/ w zakresie gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych
śródlądowych wodach powierzchniowych płynących, _oznaczonej na podstawie
sprawozdania statystycznego RRW–23 za rok sprawozdawczy 2018_.
 
W tym miejscu znajduje się link (tutaj
do komunikatu informacyjnego umieszczonego na stronie internetowej ARiMR
o rozpoczynającym się naborze i zasadach udzielania wsparcia
finansowego, w którym umieszczone zostały odnośniki m.in. do ogłoszenia
o naborze wniosków oraz do wzoru wniosku o dofinansowanie i instrukcji
jego wypełniania.
 
Jak poinformował nas ARiMR, w ramach ułatwienia w aplikowaniu o
rekompensatę, lista załączników do wniosku o dofinansowanie została
skrócona do niezbędnego minimum.
 
Ponadto informujemy, że w ramach przedmiotowego działania przeprowadzony
zostanie jeszcze jeden nabór, który skierowany będzie *_wyłącznie_* dla
wnioskodawców, którzy roczny przychód ze sprzedaży netto będą
dokumentowali na podstawie oświadczenia wnioskodawcy o rocznym
przychodzie ze sprzedaży netto, stanowiącej sumę wartości netto
produkcji sprzedanych ryb, skorupiaków, mięczaków, materiału
zarybieniowego i obsadowego oraz ikry przeznaczonej do konsumpcji,
wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do
chowu lub hodowli, uzyskaną z tytułu wykonywania działalności /Chów i
hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych/
lub oświadczenia wnioskodawcy o rocznym przychodzie ze sprzedaży netto
ryb i raków, uzyskanej z tytułu wykonywania działalności /Rybołówstwo w
wodach śródlądowych/ w zakresie gospodarki rybackiej prowadzonej w
publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących, _ustalonym
się na podstawie dokumentów księgowych za rok 2018, składanym wraz z
dokumentami poświadczającymi wysokość osiągniętego przychodu_, a w
przypadku przedsiębiorstw, które rozpoczęły działalność później niż w
2018 r. – ustalonym na podstawie dokumentów księgowych z okresu
prowadzenia działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę pełne lata,
składanym wraz z dokumentami poświadczającymi wysokość osiągniętego
przychodu.
 
Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.