Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Umowa o dofinansowanie w zakresie działania 1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych"

W dniu 29 grudnia br. pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Rybacką "7 Ryb" oraz Rybacką Lokalną Grupą Działania "Pojezierze Dobiegniewskie" została podpisana Umowa o dofinansowanie w zakresie działania 1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020”  na operację pt.Wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między podmiotami wykonującymi rybołówstwo śródlądowe, na szczeblu unijnym i krajowym.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel Rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie (Liczba przeszkolonych osób - 49).

Operacja będzie realizowana na podstawie Umowy o wspólnej realizacji operacji z dnia 31.05.2019 przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "7 Ryb" oraz Rybacką Lokalną Grupą Działania "Pojezierze Dobiegniewskie".

Dofinanowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 w wysokości do 100% wynosi 207 007,00 zł.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.