Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Ważne !!!! Uwaga beneficjenci - sprawozdanie roczne Wyróżniony

Szanowni Państwo, 

Przypominamy  o obowiązku przekazania do instytucji pośredniczącej (Urząd Marszałkowski) sprawozdań rocznych z realizowanej operacji w terminie do 31 stycznia każdego roku w okresie 5 lat po otrzymaniu płatności końcowej.

Uwaga! Od 29 grudnia 2020 roku obowiązują nowe wzory sprawozdań.

Zmiany: w punkcie 2. Informacje dotyczące przebiegu realizacji operacji oraz realizacji planu rzeczowego operacji dodano podpunkt 2.4  Informacja czy wszystkie efekty operacji zostały w pełni wdrożone w okresie sprawozdawczym

 

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.