Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Walne Zebranie Członków RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie"

Szanowni Państwo,

W dniu 20 lipca 2021 roku w Ługach w Świetlicy Wiejskiej odbyło się  Walne Zebranie Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” o charakterze sprawozdawczo-wyborczym.

W trakcie zebrania zostały przedstawione sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady za 2020 rok, sprawozdanie finansowe za 2020 rok, plan pracy i plan finansowy na 2021 rok.

Podjęto uchwały w sprawie przyjęcia powyższych sprawozdań.

Podjęto uchwałę o przeznaczeniu wyniku finansowego.

Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2020 rok.  Walne Zebranie członków udzieliło Zarządowi  absolutorium.

Podczas zebrania dokonano wyboru Władz Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”: Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady.

Walne Zebranie Członków powołało:

Zarząd w składzie:

Bednarczuk Tadeusz

Gogler Andrzej

Szmid Kazimierz

Śpiewak  Zbigniew

Komisję Rewizyjną w składzie:

Dobrzański Bogusław

Jaroszek Marcin

Szewczyńska Barbara

Radę w składzie:

Cackowaka Agnieszka

Gacki Zbigniew

Kaczmarek Krzysztof

Karkoszka Mateusz

Kwiatkowski Andrzej

Łaźniewska Sylwia

Marcińczak Renata

Margan Janusz
Neuman Karol

Rossowski Robert

Strzelczyk Małgorzata

Szydełko Magdalena

Nowe władze ukonstytuowały się w następujący sposób:

Zarząd:

Prezes - Szmid Kazimierz

Wiceprezes - Bednarczuk Tadeusz

Sekretarz - Śpiewak  Zbigniew

Skarbnik  - Gogler Andrzej

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Dobrzański Bogusław

Członek Komisji Rewizyjnej - Jaroszek Marcin

Członek Komisji Rewizyjnej  - Szewczyńska Barbara

Rada

Przewodniczący -Margan Janusz

Wiceprzewodniczący – Neumann Karol

Sekretarz – Cackowska Agnieszka

Gacki Zbigniew

Kaczmarek Krzysztof

Karkoszka Mateusz

Kwiatkowski Andrzej

Łaźniewska Sylwia

Marcińczak Renata

Rossowski Robert

Strzelczyk Małgorzata

Szydełko Magdalena

Na koniec zebrania została przedstawiona informacja dotycząca bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD ,,Pojezierze Dobiegniewskie” oraz dalszych planów na 2021 rok.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.