Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Wyjazd studyjny do Danii

W dniach 20-24 września 2021 r. przedstawiciele sektora rybackiego uczestniczyli w wyjeździe studyjnym w ramach operacji pt. Wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między podmiotami wykonującymi rybołówstwo śródlądowe, na szczeblu unijnymi krajowym – finansowanej ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 (etap II – wyjazd studyjny do Królestwa Danii).

Operacja realizowana w ramach  działania 1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020”.

W trakcie wizyty odbyły się szkolenie w  ramach zakresów  tematycznych:

Zakres tematyczny szkolenia w Aquapri Innovation Large˚rdsvej 2, 6040 Egtved, Denmark:

  • Duńskie rybactwo na wodach otwartych
  • Gospodarka rybacka na wodach otwartych w Danii
  • Podstawy sztucznego rozrodu ryb w warunkach kontrolowanych
  • Rozród ryb w warunkach kontrolowanych – osiągnięcia, zagrożenia, perspektywy –
  • Podstawy rozrodu sandacza w warunkach kontrolowanych
  • Zapoznanie się z praktycznymi aspektami związanymi z rozrodem i produkcją materiału ryb na cele zarybieniowe w Aquapri
  • Rozród praktyczny sandacza w Aquapri
  • Produkcja materiału zarybieniowego na przykładzie sandacza
  • Problem zwierząt chronionych i ich wpływ na gospodarkę rybacką w Danii i w Polsce

Operacja finansowana ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 w wysokości 233 327,31 zł, w tym zrealizowany etap II – 110 023,48 zł

 

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.