Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Wyjazd studyjny do Republiki Czeskiej

Szanowni Państwo,

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie" w ramach współpracy
ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” organizuje wyjazd studyjny do Republiki Czeskiej.

Celem wyjazdu studyjnego jest wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między podmiotami wykonującymi rybołówstwo śródlądowe, na szczeblu unijnym. Postawione cele wyjazdu studyjnego przyczynią się do podniesienia kwalifikacji zawodowych przedstawicieli sektora rybackiego.

Zakres tematyczny wyjazdy studyjnego:

  1. Wprowadzenie do zagadnień prowadzenia gospodarki rybackiej na wodach śródlądowych w Czechach, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki jeziorowej;
  2. Zapoznanie się z praktycznymi aspektami związanymi z rozrodem i produkcją materiału ryb karpiowatych na cele zarybieniowe (Vodnany);
  3. Najnowsze osiągnięcia w rozrodzie wybranych gatunków ryb karpiowatych na potrzeby produkcji materiału zarybieniowego;
  4. Zapoznanie się z praktycznymi aspektami rybactwa prowadzonymi na zbiornikach wielkopowierzchniowych – zajęcia teoretyczno-praktyczne w terenie (np. Nove Hrady, Tabor);
  5. Czeskie rozwiązania technologiczne stosowane do przetrzymywania tarlaków ryb, do prowadzenia rozrodu, inkubacji, produkcji oraz transportu materiału zarybieniowego;
  6. Biotechnika rozrodu wybranych gatunków ryb karpiowatych, w tym lina, karpia, karasia, wzdręgi, ryb roślinożernych oraz ryb reofilnych;
  7. Najnowsze osiągnięcia związane z pozyskiwaniem i przetrzymywaniem gamet, oceną jakości gamet, metodami zapładniania i pozbawiania kleistości ikry oraz aspektami ważnymi dla praktyki rybackiej wynikające z tych badań;
  8. Wizyta studyjna na stawach Gospodarstwa Rybackiego.

Planowany termin wyjazdu:  19-25.04.2022 r.

Ilość miejsc na wyjazd ograniczona !!!
Zapraszamy do składania zgłoszeń - w terminie do 15 marca 2022 roku do godziny 11.00.
Szczegóły w regulaminie.

Wyjazd organizowany jest w ramach operacji pn. „Wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między podmiotami wykonującymi rybołówstwo śródlądowe, na szczeblu unijnym i krajowym” – II etap w zakresie działania 1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych”  zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020” .

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.