Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Wyjazd studyjny operacji pt. „Wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między podmiotami wykonującymi rybołówstwo śródlądowe w Polsce a przedstawicielami Irlands Seafood Development Agency” - współpraca z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskieg

W dniach 16-19.05.2023 r. odbyła się wizyta studyjna do Irlandii w ramach operacji pt. „Wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między podmiotami wykonującymi rybołówstwo śródlądowe w Polsce a przedstawicielami Irlands Seafood Development Agency”,  projekt współpracy w ramach umowy o wspólnej realizacji operacji z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Gorzowie Wlkp. Operacja realizowana w zakresie działania 1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020”.

 Podczas wyjazdy studyjnego odbyło  się szkolenie z zakresu:

  • Praktyczne aspekty prowadzenia gospodarki jeziorowej na przykładzie Poulaphouca Reservoir (okoń);
  • Produkcja materiału zarybieniowego okonia na Irlandii (praktyka).
  • Produkcja materiału zarybieniowego okonia na Irlandii (teoria)
  • Nowoczesne metody rozrodu ryb do celów produkcji materiału zarybieniowego, w tym podstawy sztucznego rozrodu ryb w warunkach kontrolowanych
  • Nowoczesne metody rozrodu ryb do celów produkcji materiału zarybieniowego, w tym rozród ryb w warunkach kontrolowanych
  • Problem zwierząt chronionych i ich wpływ na gospodarkę rybacką w Irlandii – porównanie przykładów z Polski i Irlandii
  • Przedstawienie dotychczasowych wyników realizacji innowacyjnego projektu finansowanego z PO RYBY 2014-2020 w zakresie doprowadzenie okonia do fazy rozrodu w warunkach sztucznych projekt pod kierownictwem prof. dr hab. Piotr Hliwa, prof. UWM z Katedry Ichtiologii i Akwakultury

Podczas realizacji etapu operacji został osiągnięty cel  Rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności i uczenia się przez całe życie oraz wskaźnik Liczba osób uczestniczących w szkoleniu – 22 osoby

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.
Kwota  dofinansowania 150 000,00 zł,  w tym z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 112 500,00 zł

 

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.