Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej - "Smaki Pojezierza - VII Regionalny Dzień Rybaka" Wyróżniony

Rybacka Lokalna Grupa Działania "Pojezierze Dobiegniewskie", informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej organizacji „Smaków Pojezierza -  VI Regionalny Dzień Rybaka”

OGŁOSZENIE ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”,

działająca na terenie gmin: Dobiegniew, Drezdenko, , Kłodawa, Skwierzyna, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn

informuje, że

planuje realizację zadania

w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

Zakres tematyczny operacji: organizacja imprezy pn. „Smaki Pojezierza -  VII Regionalny Dzień Rybaka”

Cel: Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym
oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu:

  • Liczba osób uczestniczących w imprezach - 400 osób
  • Liczba zorganizowanych imprez - 1
  • Liczba przeprowadzonych konkursów, zawodów i spotkań - 3

Realizacja operacji będzie obejmować:

 

Występ zespołu muzycznego   

Wynagrodzenie  zespołu muzycznego

Opłata za prawa autorskie (ZAIKS)   

Prawa autorskie od występu zespołu muzycznego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia zespołu muzycznego.

Druk plakatów  

Opracowanie graficzne, zakup oraz dostawę 150 sztuk plakatów informujących o imprezie.

Druk zaproszeń  

Opracowanie graficzne, zakup oraz dostawę 120 sztuk zaproszeń na imprezę.

Zakup statuetek   

Zakup  statuetek okolicznościowych „Rybak Pojezierza Dobiegniewskiego". Statuetki zostaną wręczone na scenie.

Zakup desek okolicznościowych  

Zakup desek okolicznościowych o wymiarach 23cmx18 cm wraz z etui. Deski okolicznościowe  zostaną wręczone na scenie.

Zakup poczęstunku lokalnego   

Organizacja stoiska promocyjnego pod szyldem RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Zakup, przygotowanie oraz rozdysponowanie produktów regionalnych: zupy rybnej, ryby wędzonej, ryby smażonej, pajdy chleba ze smalcem i ogórkiem, które będę wydawane nieodpłatnie dla uczestników imprezy.

Catering pod halą namiotową  

Cateringu pod halą namiotową dla 100 zaproszonych gości: przedstawicieli ministerstwa, samorządów województwa, włodarzy gmin, przedstawicieli sektora gospodarczego, społecznego oraz rybackiego. Catering obejmuje: posiłki zimne oraz cieple, napoje zimne, napoje gorące, obrusy, zastawę stołową oraz obsługę kelnerską. 

Zakup nagród dla uczestników konkursu   

Koszt obejmuje zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu klas 1-3 organizowanego w ramach imprezy. 

Zakup nagród dla uczestników konkursu   

Koszt obejmuje zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu klas 4-8 organizowanego w ramach imprezy. 

Zakup nagród dla uczestników konkursu kulinarnego  „ Smaki Pojezierza” 

Koszt obejmuje zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu kulinarnego na danie przygotowane z ryb regionalnych.

 Promocja w mediach 

Koszt obejmuje ogłoszenie w lokalnej rozgłośni radiowej informacji o  imprezie  „Smaki Pojezierza -  VII Regionalny Dzień Rybaka”

Materiały promocyjne  

Zakup materiałów promocyjnych: balony, długopisy, notatki, ulotki, pen drive, bidony, torby bawełnianie, zestawy piśmiennicze,  klocki, układanki.

Wynagrodzenie moderatora 

Wynagrodzenia dla moderatora prowadzącego imprezę „Smaki Pojezierza -VII Regionalny Dzień Rybaka”  zgodnie z programem imprezy.

Ochrona 

Zapewnienie ochrony dla uczestników imprezy w trakcie jej trwania.

Opieka medyczna 

Zapewnienie opieki medycznej dla uczestników imprezy w trakcie jej trwania.

Transport sprzętu  

Transport sprzętów - hali namiotowej, namiotów promocyjnych,  10 zestawów ławostołów,   z Dobiegniewa do Kłodawy i  z powrotem po imprezie z Kłodawy do Dobiegniewa

Montaż i demontaż sprzętu  

Montaż i demontaż sprzętu: hali namiotowej, namiotów promocyjnych, 10 zestawów ławostołów. W celu realizacji zadania RLGD zawrze 6 umów o dzieło z wybranymi osobami.

Obsługa stoiska promocyjnego 

Obsługa stoiska promocyjnego  RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie" podczas imprezy. W celu realizacji zadania zostanie zawarta umowa zlecenia z wybraną osobą. Umowa zlecenia swoim zakresem będzie obejmować: pomoc na stoisku promocyjnym, udzielanie informacji, rozdysponowywanie gadżetów promocyjnych. 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji: 50 000,00 zł

Ww. operacja będzie realizowana przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej  www.pojezierzedobiegniewskie.org, nie zgłosi w siedzibie RLGD zamiaru realizacji takiej operacji. 

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej w formie papierowej (2 egz.) w terminie od 15.12.2017r. do 14.01.2018r. bezpośrednio w siedzibie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Pojezierze Dobiegniewskie miejscowość:      66-520 Dobiegniew, ul. Mickiewicza 7, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Wymagane dokumenty:

  1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej RLGD,
  2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie.


Warunki pozytywnej weryfikacji zgłoszenia:

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie podanym 
    w informacji,
  2. Spełnianie przez wykonawcę warunków podmiotowych uprawniających do otrzymania pomocy.

W przypadku, gdy co najmniej jedno zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane, RLGD ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na ww. operację.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji własnej znajdują się na stronie RLGD – www.pojezierzedobiegniewskie.org, oraz w wersji papierowej w Biurze RLGD.

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia wynosi 50. Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania przez Radę RLGD musi uzyskać, co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów w ocenie według lokalnych kryteriów oceny przewidzianych dla danego środka, a więc minimalna wymagana liczba punktów wynosi  15.

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, a także wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji oraz inne niezbędne dokumenty udostępnione są na stronie www.pojezierzedobiegniewskie.org oraz do wglądu w Biurze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Dobiegniew, ul. Mickiewicza 7,
od poniedziałku do piątku 
w godz. od 7.00 do 15.00.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 95 762 99 27 w godz. od 7.00 do 15.00.

 

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.