Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

 • Nabór wniosków o dofinansowanie
  Nabór wniosków o dofinansowanie

  Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej"

  dowiedz się więcej

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej - „Poznaj nasze pojezierze - cykl imprez plenerowych” Wyróżniony

Rybacka Lokalna Grupa Działania "Pojezierze Dobiegniewskie", informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej organizacji cyklu imprez pt. „Poznaj nasze pojezierze - cykl imprez plenerowych”.

 

OGŁOSZENIE ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”,

działająca na terenie gmin: Dobiegniew, Drezdenko, , Kłodawa, Skwierzyna, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn

informuje, że  
planuje realizację zadania

w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

Zakres tematyczny operacji: organizacja cyklu imprez  „Poznaj nasze pojezierze - cykl imprez plenerowych”.

Cel: Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym
oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu:

 • Liczba osób uczestniczących w imprezach - 600 osób
 • Liczba zorganizowanych imprez - 4
 • Liczba przeprowadzonych konkursów, zawodów i spotkań - 8

Realizacja operacji będzie obejmować:

 Koszty transportu    

Koszt obejmuje zapłatę za transport namiotów, ławek, rollupów.

Zakup napojów        

Zakup wody, soczki ze słomką rozdawanych uczestnikom imprezy.

Zakup basenu i pompki      

Basen wraz pompką napowietrzającą przeznaczony do prezentacji ryb słodkowodnych (żywych) hodowanych na terenie RLGD.

Nagrody dla uczestników konkursu dla dzieci młodszych (przedszkole, klasy 1-3 szkoły podstawowej)

Zestawy do malowania, piłki, gry planszowe.

Nagrody dla uczestników konkursu  dla dzieci starszych (klasy 4-8 szkoły podstawowej)

Pendrive,,torby sportowe, piłki , gry planszowe.

Zakup poczęstunku promocyjnego           

Przystawki zimne z ryb, pajda chleba ze smalcem, ogórek małosolny.

Zakup naczyń plastikowych           

Kubki, talerze, widelce jednorazowe, wykorzystane podczas serwowania poczęstunku promocyjnego.

Zakup cateringu       

Catering w formie zupy plus pieczywo wraz z naczyniami.

Zakup słodyczy dla dzieci    

Cukierki, lizaki.

Zakup materiałów promocyjnych

Balony, długopisy, cukierki z logo, zabawki kostka, bańki, mini apteczka, mapki. Wszystkie materiały z logo RLGD i programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Zakup obrusów        

Zakup obrusu/tkaniny do przykrycia stołu wystawowego

Opłata za obsługę techniczną basenu       

Obsługa techniczna basenu mająca na celu opieka nad rybami żywymi.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji: 30 685,00 zł (kwota stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych operacji)

Ww. operacja będzie realizowana przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej  www.pojezierzedobiegniewskie.org, nie zgłosi w siedzibie RLGD zamiaru realizacji takiej operacji. 

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej w formie papierowej (2 egz.) w terminie od 15.12.2017r. do 14.01.2018r. bezpośrednio w siedzibie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Pojezierze Dobiegniewskie miejscowość:    66-520 Dobiegniew, ul. Mickiewicza 7, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej RLGD,
 2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie.


Warunki pozytywnej weryfikacji zgłoszenia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie podanym 
  w informacji,
 2. Spełnianie przez wykonawcę warunków podmiotowych uprawniających do otrzymania pomocy.

W przypadku, gdy co najmniej jedno zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane, RLGD ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na ww. operację.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji własnej znajdują się na stronie RLGD – www.pojezierzedobiegniewskie.org, oraz w wersji papierowej w Biurze RLGD.

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia wynosi 50. Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania przez Radę RLGD musi uzyskać, co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów w ocenie według lokalnych kryteriów oceny przewidzianych dla danego środka, a więc minimalna wymagana liczba punktów wynosi  15.

 Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, a także wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy  o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji oraz inne niezbędne dokumenty udostępnione są na stronie www.pojezierzedobiegniewskie.org oraz do wglądu w Biurze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Dobiegniew, ul. Mickiewicza 7, 

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 95 762 99 27 
w godz. od 7.00 do 15.00.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.