Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Lista założycieli Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Dobiegniewskie" 30.07.2009

 

Lista członków RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" na dzień 01.02.2024 r.

Sektor Publiczny:

 1. Gmina Kłodawa
 2. Gmina Drezdenko
 3. Gmina Skwierzyna
 4. Gmina Strzelce Kraj
 5. Powiat Strzelecko-Drezdenecki
 6. Gmina Stare Kurowo
 7. Gmina Dobiegniew
 8. Gmina Zwierzyn

Sektor społeczno/gospodarczo/rybacki

 1. Augustyniak Renata - sektor społeczny
 2. Augustyniak Zbigniew - sektor społeczny
 3. Bałchanowska Monika - sektor społeczny
 4. Bałchanowski Jan - sektor społeczny
 5. Bednarczuk Elżbieta - sektor społeczny
 6. Bednarczuk Tadeusz- sektor społeczny
 7. Berlińska Agnieszka - sektor społeczny
 8. Biel Jerzy - sektor społeczny
 9. Cackowska Agnieszka - społeczny
 10. Cypryjańska Krystyna - sektor społeczny
 11. Dębski Kazimierz - społeczny/rybacki
 12. Dobrzański Adam - rybacki
 13. Dobrzański Bogusław – społeczny/rybacki
 14. Gacki Zbigniew - sektor społeczny
 15. Galisiewicz Maria - sektor społeczny 
 16. Gągała Małgorzata - sektor społeczny
 17. Gągała Robert - sektor społeczny 
 18. Gogler Andrzej - sektor społeczny
 19. Gogler Zofia - sektor społeczny
 20. Gradowska Grażyna - sektor społeczny
 21. Grajek Elżbieta - sektor społeczny
 22. Grajek Zenon - sektor społeczny
 23. Jaroszek Marcin - sektor społeczny
 24. Jaz Krzysztof - sektor społeczny
 25. Karlicki Ryszard - sektor społeczny
 26. Karpińska Alicja - sektor społeczny
 27. Karpińska Ewa - sektror społeczny
 28. Karpiński Piotr - sektor społeczny
 29. Karpiński Tomasz - sektor społeczny
 30. Klimczak Zbigniew - sektor społeczny
 31. Komocki Roman- sektor społeczny
 32. Krzyżanowska Krystyna - sektor społeczny
 33. Kwiatkowski Andrzej - sektor społeczny
 34. Kwiatkowska Grażyna - sektor społeczny 
 35. Marcińczak Marek- sektor społeczny
 36. Marcińczak Renata - sektor społeczny
 37. Marć Zofia - sektor społeczny
 38. Marć Tomasz  - sektor gospodarczy
 39. Margan Janusz - sektor gospodarczy/rybacki
 40. Merena Eugeniusz- sektor społeczny
 41. Mołodciak Anna - sektor społeczny
 42. Mołodciak Mieczysław - sektor społeczny 
 43. Nowak Leszek - sektor społeczny 
 44. Pater Józef - sektor społeczny
 45. Paczkowska Grażyna - sektor społeczny 
 46. Piątek Dawid - sektor społeczny
 47. Piotrowska Karolina - sektor społeczny
 48. Podsiadło Edward- sektor społeczny
 49. Popowska Bożena - sektor społeczny 
 50. Popowski Tadeusz - sektor społeczny 
 51. Rossowski Robert – gospodarczy/rybacki
 52. Sawicki Wiesław - sektor społeczny
 53. Serafin Danuta - sektor społeczny 
 54. Staszak Irena - sektor społeczny
 55. Strzelczyk Małgorzata - sektor społeczny
 56. Szewczyńska Barbara - sektor społeczny
 57. Szmid Jolanta- sektor społeczny
 58. Szmid Kazimierz - sektor społeczny
 59. Szylar Zbigniew – społeczny/rybacki
 60. Szymańczak Marek - sektor społeczny
 61. Śpiewak Ewa - sektor społeczny 
 62. Tatała Marek – gospodarczy/rybacki
 63. Waloch Leszek - sektor społeczny
 64. Wojtaszek Karol - sektor społeczny
 65. Wróbel Krystyna - sektor społeczny
 66. Wróbel Piotr- sektor społeczny
 67. Gospodarstwo Rolno-Rybackie Tymecka Anna – sektor gospodarczy
 68. DPN – sektor rybacki - sektor gospodarczy
 69. ELMEL -sektor gospodarczy
 70. Nadleśnictwo Strzelce Kraj. - sektor gospodarczy
 71. Akme – sektor gospodarczy/rybacki
 72. PZW – sektor gospodarczy/rybacki
 73. Koło Łowieckie RYŚ – sektor gospodarczy
 74. DREWGOR– sektor gospodarczy/ rybacki
 75. Fundacja Ludzie -Innowacja-Design -sektor społeczny

Zgodnie z uchwałą nr  10/2022 Walnego Zebrania Członków RLGD ‘Pojezierze Dobiegniewskie”
 z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmiany wysokości składki członkowskiej.

Wysokość składki rocznej dla członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” wynosi:

 • Dla jednostek samorządu terytorialnego - 7 000,00 zł/rok
 • Dla osób fizycznych - 50,00 zł/rok
 • Dla pozostałych podmiotów 140,00 zł/rok

Składkę członkowską należy przekazać  na konto Stowarzyszenia do dnia 31 marca za rok bieżący.

LWBS z siedzibą w Drezdenku, Oddział Stare Kurowo 
numer 96 8362 0005 0034 3631 2000 0050

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.