Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

W skład Rady wchodzi od 12 do 16  członków, reprezentujących wszystkie gminy wchodzące w skład Rybackiej Lokalnej Grupy Działania oraz trzy sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy. Ponadto, każdy sektor posiada przynajmniej 3 przedstawicieli w Radzie. Reprezentacja sektora publicznego została ograniczona do trzech przedstawicieli. Funkcje członków organu decyzyjnego muszą być pełnione osobiście, tj. w przypadku osób fizycznych wybranych do organu decyzyjnego – przez te osoby, zaś w przypadku osób prawnych – przez osoby, które na podstawie dokumentów statutowych lub uchwał właściwych organów są uprawnione do reprezentowania tych osób prawnych. Upoważnianie osób trzecich do udziału w podejmowaniu decyzji jest niedopuszczalne.

Skład Rady uwarunkowany był powiązaniem wskazanych osób z działalnością rybacką prowadzoną na terenie RLGD. W Radzie mamy osoby w różnym wieku oraz przedstawicieli obu płci.

Lista osób wchodzących w skład Rady

 Kadencja 2024-2025

Lp.

Imię i nazwisko

Gmina

Sektor

 1.

Margan Janusz

Przewodniczący Rady

Drezdenko

gospodarczy/rybacki

2.

Neumann Karol

Wiceprzewodniczący Rady

Zwierzyn

publiczny

3. 

Cackowska Agnieszka

Sekretarz Rady

 

społeczny

4.

Gacki Zbigniew

Dobiegniew

społeczny

5.

Kaczmarek Krzysztof

Stare Kurowo

gospodarczy/rybacki

6.

Karkoszka Mateusz

Strzelce Krajeńskie

publiczny

7.

Karpińska Ewa 

Dobiegniew 

społeczny

8. 

Kwiatkowski Andrzej

Kłodawa 

społeczny

9.

Marcińczak Renata

Sarbiewo

gospodarczy

10.

Rossowski Robert

Kłodawa

gospodarczy/rybacki

11.

Strzelczyk Małgorzata

Skwierzyna

społeczny

12.

Szydełko  Magdalena

Stare Kurowo

publiczny

 Regulamin Rady

Kadencja 2021-2025 

Lp.

Imię i nazwisko

Gmina

Sektor

 1.

Margan Janusz

Przewodniczący Rady

Drezdenko

gospodarczy/rybacki

2.

Neumann Karol

Wiceprzewodniczący Rady

Zwierzyn

publiczny

3. 

Cackowska Agnieszka

Sekretarz Rady

 

społeczny

4.

Gacki Zbigniew

Dobiegniew

społeczny

5.

Kaczmarek Krzysztof

Stare Kurowo

gospodarczy/rybacki

6.

Karkoszka Mateusz

Strzelce Krajeńskie

publiczny

7.

Kwiatkowski Andrzej

Kłodawa

społeczny

8. 

Łaźniewska Sylwia

Dobiegniew

publiczny

9.

Marcińczak Renata

Sarbiewo

gospodarczy

10.

Rossowski Robert

Kłodawa

gospodarczy/rybacki

11.

Strzelczyk Małgorzata

Skwierzyna

społeczny

12.

Szydełko  Magdalena

Stare Kurowo

publiczny

 

 Regulamin Rady (obowiązuje od 12.04.2019 r.)

 Kadencja 2017-2021

Lp.

Imię i nazwisko

Gmina

Sektor

1.

Janusz Margan

Przewodniczący Rady

Drezdenko gospodarczy/rybacki

2

Eugeniusz Krzyżanowski

Wiceprzewodniczący Rady

Zwierzyn

gospodarczy

3

Agnieszka Cackowska 

Sekretarz Rady

społeczny

4

Krzysztof Bartkowiak

Drezdenko

gospodarczy/rybacki

5

 Sylwia Łaźniewska 

Dobiegniew  

publiczny

6

Mateusz Karkoszka 

Strzelce Krajeńskie

publiczny

7

Andrzej Kwiatkowski

Kłodawa

społeczny

8

Małgorzata Strzelczyk

Skwierzyna

społeczny

9

Karol Neumann

Zwierzyn

publiczny

10

Robert Rossowski

Kłodawa

gospodarczy/rybacki

11

Marek Tatała

Strzelce Krajeńskie

gospodarczy/rybacki

12

Magdalena Szydełko

Stare Kurowo

publiczny 

13

Andrzej Zakrzewski

społeczny

14

Krzysztof Kaczmarek

Stare Kurowo

gospodarczy/rybacki

 

Kadencja 2013-2017

Lp.

Imię i nazwisko

Gmina

Sektor

1

Janusz Margan

Przewodniczący Rady

Drezdenko gospodarczy/rybacki

2

Eugeniusz Krzyżanowski

Wiceprzewodniczący Rady

Zwierzyn

gospodarczy

3

Mirella Pierzakowska

Sekretarz Rady

Dobiegniew

publiczny

4

Krzysztof Bartkowiak

Drezdenko

gospodarczy/rybacki

5

Agnieszka Cackowska

społeczny

6

Mateusz Feder

Strzelce Krajeńskie

publiczny

7

Andrzej Kwiatkowski

Kłodawa

społeczny

8

Małgorzata Strzelczyk

Skwierzyna

społeczny

9

Tomasz Marć

Zwierzyn

publiczny

10

Robert Rossowski

Kłodawa

gospodarczy/rybacki

11

Marek Tatała

Strzelce Krajeńskie

gospodarczy/rybacki

12

Wiesław Własak

Stare Kurowo

społeczny

13

Andrzej Zakrzewski

społeczny/rybacki

14

Monika Bałchanowska

Zwierzyn społeczny
15

Piotr Mikołajewski

Strzelce Krajeńskie społeczny/rybacki
16

Ryszard Jerzyński

Dobiegniew gospodarczy/rybacki
Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.