Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Zapytania ofertowe

Rybacka Lokalna Grupa Działania "Pojezierze Dobiegniewskie"  w związku z organizacją imprezy pt. "Smaki Pojezierza - IX Regionalny Dzień Rybaka" zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na przeprowadzenie konkursu wędkarskiego (zawody wędkarskie).

Wyjazd organizowany w dniach od 18 do 22 marca 2019 r. w związku z realizacją zadania Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” poprzez udział w wyjeździe studyjnym w ramach współpracy do Regional Development Company of Parnonas, realizowanego w ramach środka 4.3 „Działania z zakresu współpracy” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Dobiegniewskie w Dobiegniewie unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 31.12.2018 roku dotyczące Przygotowania i przeprowadzenia obsługi turystycznej wyjazdu studyjnego dla 20 osób z RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” do  Regional Development Company of Parnonas Leonidio Arkadias, P.C. 22300 – Greece.

Wyjazd organizowany w dniach od 17 do 21 marca 2019 albo od 18 do 22 marca 2019  w związku z realizacją zadania Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” poprzez udział w wyjeździe studyjnym w ramach współpracy do Regional Development Company of Parnonas, realizowanego w ramach środka 4.3 „Działania z zakresu współpracy” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” zaprasza do składania ofert na Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia podnoszącego  kwalifikacje zawodowe osób z sektora rybackiego z obszaru RLGD Pojezierze Dobiegniewskie zaplanowanego do realizacji jako operacja własna w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” zaprasza do składania ofert na Druk publikacji pt. „Z życia naszych wód” promującej dziedzictwo kulturowe na obszarach rybackich i akwakultury obszaru RLGD Pojezierze Dobiegniewskie zaplanowanej do realizacji jako operacja własna w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” zaprasza do składania ofert na Opracowanie części merytorycznej publikacji pt. „Z życia naszych wód” promującej dziedzictwo kulturowe na obszarach rybackich i akwakultury obszaru RLGD Pojezierze Dobiegniewskie zaplanowanej do realizacji jako operacja własna w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Wyjazd organizowany w dniach od 7 do 10 października 2018 r. albo od 14 do 17 października 2018 w związku z realizacją zadania „Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” poprzez udział w wyjeździe studyjnym w ramach współpracy do ARGE Fisch im Landkreis Tirschenreuth” realizowanego w ramach środka 4.3: „Działania z zakresu współpracy” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.