Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

"Smaki pojezierza - X Regionalny Dzień Rybaka" Wyróżniony

W dniu 9 lipca br. na plantach przy jeziorze Górnym w Strzelcach Krajeńskich  odbyły się "Smaki Pojezierza - Regionalny Dzień Rybaka", spotkaliśmy się już po raz dziesiąty. 

Pierwszym punktem  imprezy był  konkurs wędkarski na Jeziorze Górnym, godzinę później również przy tym samym jeziorze rozpoczął się konkurs piłki siatkowej. Kolejne przeprowadzone konkursy w ramach imprezy to konkurs na najlepsze przebranie za pirata oraz konkurs rysunkowy pn. „Nad jeziorem”. Osoby, które brały udział w przeprowadzonych konkursach obdarowane zostały atrakcyjnymi nagrodami.

W ramach imprezy odbył się konkurs kulinarny na najlepszą potrawę przygotowaną z ryb słodkowodnych oraz innych lokalnych produktów. Do konkursu zgłosiły się cztery sołectwa z Gminy Strzelce Krajeńskie. Jury oceniło przygotowane potrawy na podstawie trzech kryteriów – smaku, estetyki (sposobu serwowania, kolorystyki, wrażenia ogólnego) oraz wykorzystania lokalnych produktów. Wszystkie dania zostały przygotowane estetycznie, smacznie  oraz zgodnie z regulaminem konkursu. W konkursie wygrało danie przygotowane przez Sołectwo Gardzko.

Oficjalne otwarcie imprezy nastąpiło o godzinie 16.00. Pan Kazimierz Szmid Prezes RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” przywitał przybyłych gości oraz mieszkańców. Oczytano list od Pana Stanisława Tomczyszyna Wicemarszałka Wojewódzka Lubuskiego przez kierownika Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych i Rozwoju Wsi Pana  Mariusza Kopaczewskiego.  Mieliśmy zaszczyt gościć Pana Bogusława Kierusa Starostę Strzelecko-Drezdeneckiego, przedstawicieli władz samorządowych. Odwiedził nas też  Pan  Jakub  Roszuk – Przewodniczący Zespołu do Spraw Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej
i jednocześnie prezes Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna”.  Głos na scenie zabrali wszyscy zaproszeni goście.

Tegorocznymi laureatami Statuetek Rybak Pojezierza przyznawanych dla instytucji, osób
i samorządów udzielających się na rzecz rybactwa oraz wspierających działania RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” zostały: Gmina Strzelce Krajeńskie, Pan Mateusz Karkoszka, Pan Eugeniusz Merena oraz Pan Zbigniew Szylar. Statuetkę dla Gminy Strzelce Krajeńskie  odebrał Pan Mateusz Feder  Burmistrz Strzelec Krajeńskich.  

Pan Bogusław Kierus Starosta Powiatu  Strzelecko-Drezdeneckiego w uznaniu zasług wniesionych w rozwój i rozpowszechnianie wędkarstwa  został odznaczony przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego odznaką „Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego”. W imieniu władz PZW odznakę  wręczył  Zastępca Dyrektora Okręgu PZW  Pan Kazimierz Szmid.

W trakcie trwania imprezy została przeprowadzona akcja proekologiczna, która polegała na uporządkowaniu/sprzątaniu brzegów jeziora Górnego ze śmieci. Uczestnicy  akcji zostali obdarowywani gadżetami. Podczas imprezy nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych mieszkańców. Przy stoisku promocyjnym dzieci bawiły się w łowienie rybek zgodnie z zasadą "Złów i wypuść", rozdawano gadżety promocyjne. Częstowano także lokalnymi rybami wędzonymi, pulpetami rybnymi, pajdą chleba ze smalcem i ogórkiem, pieczywem z pastą rybną, pierogami oraz wypiekami z lokalnej piekarni. 

Atrakcją artystyczną Smaków był występ zespołów:  Marek Muzaj i Marek Szurawski oraz The Nierobbers.

Głównym celem imprezy był  wzrost aktywności społeczno - gospodarczej mieszkańców obszaru działania naszego stowarzyszenia. A w szczególności wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do tworzenia przyjaznego rybactwu otoczenia oraz wzrost aktywności i współpracy organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych - sektora rybackiego, handlowego i gastronomicznego oraz samorządów a także integrację lokalnych społeczności. Takie spotkania pozwalają na wymianę doświadczeń związanych z gospodarowaniem zasobami rzek i jezior oraz promocję obszarów zależnych od rybactwa, spożywania lokalnych ryb oraz zachowań proekologicznych.

W  ramach realizacji operacji osiągnięto wskaźniki:

Liczba osób uczestniczących w imprezach – 400 osób

Liczba zorganizowanych imprez – szt. 1

Liczba przeprowadzonych konkursów, zawodów i spotkań – 4 szt.

Liczba osób biorących udział w szkoleniach, zawodach, konkursach – 70 szt.

Liczba zorganizowanych obozów lub akcji proekologicznych – 1 szt.

Operacja realizowana jest w ramach Działania 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja w ramach Priorytetu 4„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Wysokość dofinansowania wynosi  50 000,00  zł, w tym współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i  Rybackiego w ramach Priorytetu 4 „ Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 wynosi 42 500,00 zł. 

 

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.