Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Ogłoszenie o naborze 1.2022 Wyróżniony

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje

w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”,

zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania:

realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

 

 I. Termin składania wniosków: 23 sierpnia 2022 roku  –  07 września 2022 roku.

 

II. Miejsce i tryb składania wniosków:

Biuro Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”: ul. Mickiewicza 7,  
66-520 Dobiegniew
, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, z zastrzeżeniem,
że w ostatnim dniu naboru wnioski przyjmowane będą do godz. 13:30.

 

III. Zakres tematyczny operacji oraz limit dostępnych środków:

Zakres tematyczny operacji:

2. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:

- limit dostępnych środków: 251 859,65  zł

4. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:

- limit dostępnych środków: 40 576,46  zł

 

 

Ważne: Szczegółowy tekst ogłoszenia wraz ze wskaźnikami do zrealizowania znajduje się
w załączniku poniżej "Ogłoszenie o naborze 1.2022".

 

 

 

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.