Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Walne Zebranie Członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Szanowni Państwo,

W dniu 31 marca 2023 roku w Chrapowie w Willi Stanisław  odbyło się  Walne Zebranie Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” o charakterze sprawozdawczym.

W trakcie zebrania zostały przedstawione sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady za 2022 rok, sprawozdanie finansowe za 2022 rok, plan pracy i plan finansowy na 2023 rok.

Podjęto uchwały w sprawie przyjęcia powyższych sprawozdań.

Podjęto uchwałę o przeznaczeniu wyniku finansowego.

Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2022 rok.  Walne Zebranie członków udzieliło Zarządowi  absolutorium.

W trakcie Zebrania zostały przedstawione zmiany dokonane oraz planowane  przez Zarząd RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” w Lokalnej Strategii  Rozwoju na lata 2014-2020

Prezes Kazimierz Szmid przedstawił informację dotyczącą bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD ,,Pojezierze Dobiegniewskie” oraz dalszych planów na 2023 rok.

Na  koniec Zebrania Prezes w imieniu Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” złożył zebranym członkom i ich rodzinom  życzenia z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.