Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

XXIV Lubuskie Święto Plonów

W sobotę, 2 września 2023 r. w Świebodzinie  uczestniczyliśmy w  XXIV Lubuskim Święcie Plonów. Z okazji wojewódzkich dożynek rolnikom z całego regionu podziękowano za tegoroczne plony i wręczono wiele nagród i wyróżnień. Główną część obchodów, która została zaplanowana na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji, poprzedziła msza święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego oraz barwny korowód, który przeszedł przez miasto. 

W trakcie dożynek Zarząd Województwa Lubuskiego i jednostki oraz organizacje samorządowe przyznały wiele nagród rolnikom, mieszkańcom lubuskich wsi oraz wspierającym ich osobom. Jako pierwsze zostały wręczone odznaki honorowe „Za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”. Otrzymali je:

 • Władysław Brzechwa – rolnik, radny rady miejskiej we Wschowie, przewodniczący Wschowskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej
 • Marzena Lewandowska – rolniczka, członkini Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckiej i Lokalnej Grupy Działania „Brama Lubuska” w Świebodzinie
 • Andrzej Ławniczek – właściciel gospodarstwa agroturystycznego, wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Otyńskiej, członek stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie-Nowe Miasteczko.

Tradycyjnie rozstrzygnięto także konkurs na najlepszy wieniec dożynkowy. Laureatami zostali:

- w kategorii „wieniec tradycyjny”:

 • sołectwo Czarnowo (gmina Krosno Odrzańskie)
 • sołectwo Krzemów-Łukomin (gmina Krzeszyce)
 • sołectwo Rusinów (gmina Świebodzin)

Zwycięzca tej kategorii będzie reprezentował województwo lubuskie na Dożynkach Prezydenckich w Spale.

- w kategorii „wieniec współczesny”

 • sołectwo Sarbia (gmina Krosno Odrzańskie)
 • sołectwo Mesze (gmina Kolsko)
 • sołectwo Gralewo (gmina Santok)

Lubuska Rada Kół Gospodyń Wiejskich na czele z przewodniczącą Jolantą Starzewską przyznało nagrody „Lubuszanka” dla osób wspierających działalność Kół Gospodyń Wiejskich i organizacji kobiecych działających na wsi. Laureaci to:

 • Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego – za wkład w edukację obywatelską mieszkanek wsi i miast oraz ochronę zdrowia;
 • Stanisław Tomczyszyn, wicemarszałek województwa lubuskiego – za tworzenie warunków rozwoju dla organizacji kobiecych na terenach wiejskich;
 • Marek Halasz, zastępca wójta gminy Zwierzyn – za wsparcie merytoryczne i organizacyjne Kół Gospodyń Wiejskich;
 • Koło Gospodyń Wiejskich Nowe Kramsko – za promowanie od 30 lat lubuskiej wsi, jej tradycji i produktu regionalnego;
 • Anna Dębicka, Stowarzyszenie Sanis Sano – za realizację programów z obszaru edukacji zdrowotnej i profilaktyki nowotworowej skierowanych do mieszkanek wsi i małych miast oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne Kół Gospodyń Wiejskich.

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego, którym kieruje dyrektor Jacek Urbański, wręczyło zaś certyfikaty Ambasadora Lubuskiego Produktu Regionalnego. Wyróżnienia te przypadły:

 • Annie Chinalskiej, radnej województwa lubuskiego;
 • Magdalenie i Sylwestrowi Świderskim z Gospodarstwa Malinówka z Drągowiny;
 • Krystynie Stachów, przewodniczącej Rady Wojewódzkiej Kół Gospodyń Wiejskich;
 • Małgorzacie i Grzegorzowi Koza, właścicielom Chaty Rybackiej Fisznet;
 • Stanisławowi Mikanowiczowi, właścicielowi firmy Madaks;
 • Ryszardowi Broniszowi, promotorowi renety landsberskiej.

Muzycznymi gwiazdami Lubuskiego Święta Plonów byli: Future Folk, Felicjan Andrzejczak i Brathanki.

 

W ramach wydarzenia nie zabrakło naszego lokalnego akcetu.   Panie z KGW Wielisławiczanki otrzymały wyróżnienie za najlepszy wieniec tradycyjny.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.